Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 7 de febrero. Semana 6.

Hola!

Para el jueves 7 de febrero tenéis que escribir un texto de mínimo 150 palabras en un documento de Word o una página tamaño A4. Las instrucciones están en la página 72 actividad 8 del libro de ejercicios.

(Till torsdag 7 februari måste ni skriva en text med minst 150 ord i en Word dokument eller A4 papper. Instruktionerna finns på övningsboken sidan 72 uppgift 8)

Podéis utilizar alguna de las palabras ”bonitas” que hay también en este archivo PPT ( ni kan gärna använda flera om de fina orden som finns i den här PPT) Palabras útiles para mejorar tus textos(1)

Un saludo

Miguel

Arbetsområde i TM-slöjd åk 9 Fritt slöjdprojekt,

Fritt slöjdprojekt.

 

Klicka på den länk du vill gå in och se på!

Arbetsområde åk 9 2018 19 – Årets slöjduppgift.

Lärarplanering 1819 åk 9 – Slöjdlärarens planering av slöjdlektionerna i åk 9.

Planeringsexempel – Exempel hur du kan planera ditt slöjdarbete.

Betygskriterier i åk 9  – Som vi arbetar mot.

TRÄ-sorter – Bilder och information om olika träsorter..

METALL-sorter – Bilder och information om olika metallsorter.

FILMER åk 9 – Filmer om bl.a. bladning, ritning, skära mönster, metallarbeten, automata och mycket mer.

 KOM IHÅG att du: Planerar ditt slöjdarbete för att du ska göra ditt arbete på ett bra sätt och hinna klart arbetet på utsatt tid. Övar på lektionerna så att du lär dig hur material, verktyg och hantverks(arbets)tekniker fungerar på ett säkert sätt. Dokumenterar och utvärderar för att du sätter ord på dina tankar och vad du gör så minns du det bättre. När du utvärderar tänker du igenom vad du har gjort och lär dig både av det som gått bra men också då det inte har gått bra.

Vi har utställning i stora ingången i slutet av maj början av juni, v. 22, 23, så då ska alla vara klara med sina slöjdarbeten.

Ni gör ett super bra arbete så era slöjdprojekt kommer att bli fantastiska!!

/Nette.

mail adress: annette.le.maire@stockholm.se

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 31 de enero. Semana 5.

Hola!

Esta semana tenéis que hacer tres ejercicios de comprensión lectora. Son tres tareas pertenecientes a los exámenes del Instituto Cervantes para obtener el DELE ( Diplom om spanska som främmande språk). Para el jueves solo tenéis que hacer el ejercicio 1, 2 y 3. Imprimir el arhivo y marcar las respuestas sobre las hojas de los ejercicios, sino queréis imprimir el archivo el lunes puedo daros una copia.

(Den här veckan måste ni göra tre läsförståelse uppgifter. Uppgifterna tillhör till Instituto Cervantes DELE prov. Ni behöver bara göra uppgifterna 1, 2 och 3. Ni får skriva ut filen och markera svaren i pappret eller jag kan ge till er en kopia på måndag)

Aquí tenéis el archivo (här har ni filen): Examen DELE comprensión lectora nivel A2

Un saludo

Miguel

Föräldrakören söker förstärkning på herrsidan

På AF finns en föräldrakör för föräldrar som ”brås på sina barn”. Kören består av cirka 45 korister som ses och repeterar en kväll i veckan i skolans lokaler. Repertoaren är bred, från Bach till Elton John och sångglädjen är hög! Kören har turnerat både i Sverige och utomlands, bland annat i Tyskland, Serbien och Italien. Varje höst välkomnas nya sångsugna föräldrar till Öppet Hus och provsjungning.

Just nu skulle vi välkomna förstärkning på herrsidan. Är du tenor eller bas? Har du barn på AF, har sjungit i kör tidigare och läser noter? Då är du varmt välkommen att höra av dig till körens ledare Carin Wallgren på 070-641 2616 eller körens ordförande Carolina Tendorf på 070-9130670.

Hör av dig snarast och senast den 15 februari så att du hinner vara med och öva in vårens repertoar! Vi repeterar på måndagar kl 19-21.

9EF Planering NO VT 2019

v.4
Halvklass: Övning Nationella prov i kemi     Övning NP 2017     Förslag på svar: Förslag svar Övning NP 2017  
Helklass: så fungerar ditt nervsystem, sid 274-278. Presentation: Nervsystemet
Läxa till fredag v.5 : Förklara begreppen sid 278(ej frågorna).
 
v.5
Halvklass: Undersökning: Hur snabb är en nervsignal?    Lab Hur snabb är en nervsignal
Helklass: Läxförhör i grupp + Presentation Människans hjärna  människans nervsystem
 
v.6
Halvklass: Undersökning: Undersök din reaktionstid.  Lab: Undersökning reaktionstid
Helklass: tankekartor kemi  tankekartor salter metaller
Uppgift kemiska ämnen, gruppering och bindningar tabell kemiska ämnen inför prov 2019

Franskaläxa v. 6 Måndag 4 Februari

Vi jobbar med läsförståelse och häftet med blandade texter.

När du jobbar med texterna gör du på följande vis:

  1. Läs texten
  2. Stryk under nya ord
  3. Välj ut 10 (eller fler) ord från texten som du skriver ner i ditt skrivhäfte och översätter till svenska- använd ordbok.
  4. Finns det eventuella frågor i texten så besvarar du dessa så gott det går i ditt skrivhäfte. Dina svar ska vara på franska och vara fullkomliga meningar.

v. 4: Gör klart de 6 första sidorna- vi jobbar på skoltid men du bör arbeta hemma också

v. 5: Gör klart de resterande sidorna- i skolan och hemma.

Till måndagen den 4 februari ska häftet vara utläst med samtliga personliga gloslistor (10 glosor/sida).

Bonne Chance!