Globala målen för hållbar utveckling

Arbetsområde: Arbetsområde hållbar utveckling åk 9

Spotify: https://open.spotify.com/user/adams%C3%A4pplen/playlist/29zyNLfkAW1Xd4y8MrlsGx?si=dqyh5VHxRtizSXtNZJy4Cw

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare år 2015 och innehåller 17 mål som ska vara uppnådda till år 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen.

I begreppet hållbar utveckling ingår tre delar av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Social hållbarhet betyder ett samhälle där alla har grundläggande mänsk­liga rättigheter. Med miljömässig hållbarhet menas att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet betyder att motverka fattigdom och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov utan att medföra negativa konsekvenser för miljön eller andra.

 

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 28 de marzo. Semana 13.

Hola,

Para el jueves 28 de marzo quiero que entre todos hagáis un Quizlet gigante con muchas palabras. ¿Cómo podéis hacerlo?

1. Regístrate en Quizlet. (Registrera dig i Quizlet)

2. Hacer click en este link. (Klicka på länken) https://quizlet.com/_6bcgch

3. Debajo del título del Quizlet, a la izquierda, hay un símbolo de un lapicero, hacer clic ahí para poder editar el Quizlet. (Under Quizlets rubrik, till vänster, finns det en symbol av en penna, trycka på den för att kunna börja redigera)

4. Escribe la clave (Skriv lösenordet): palabras

4. Escribir al menos 20 palabras del libro de textos que te parezca interesante saber y recordar. (Skriv minst 20 ord från text boken som du tycker att är viktiga att kunna)

5. Estudiar las palabras. (Plugga på ord. Jag vet är det ser omöjligt ut att plugga 300 ord MEN de flesta kan ni redan)

El jueves 28 de marzo tendremos un test sobre ese Quizlet para saber cuántas palabras os habéis aprendido. (På torsdag 28 mars kommer ni att göra en digital test om orden för att utvärdera hur många ord har ni lärt er)

Un saludo

Miguel

Konsertinfo – 11/4 Klädsel och tider

Hej!

Efter lite om och men med lokalen är nu följande beslutat: Konserten ”Pop, Soul och Gospel” kommer att äga rum i Norrmalmskyrkan den 11 april klockan 19.00. Biljetter finnes här: https://kulturbiljetter.se/evenemang/3850/pop-soul-gospel/

Klädsel är svart. Både upptill och ner till, ärmar över armbågarna. Svarta skor. Till det kan man ha en valfri detalj i guld om man vill.

Vi kommer repa i aulan:

  • Tisdag 2/4 13-14.
  • Onsdag 10/4 12.50-13.50 i aulan. (På körtimmen)

På konsertdagen (Torsdag 11/4) gäller följande:

  • 13-15.30 rep i Norrmalmskyrkan
  • 18.15 Samling ombytt och klar för uppsjungning inför konsert. Se till att ha mat i kroppen så att är fyllda av all energi vi ska ge till publiken.

Allt gott! / Daniel

SV läsläxor

Må 25 mars  En komikers uppväxt sid. 50 / Ondskan sid. 51 / Mig äger ingen sid. 58

Må 1 april En komikers uppväxt sid. 107 / Ondskan sid. 105/106 / Mig äger ingen sid. 116

Må 8 april En komikers uppväxt 172 / Ondskan sid. 155 / Mig äger ingen sid. 174

Onsdag 24 april En komikers uppväxt 208 / Ondskan 201/202 / Mig äger ingen sid. 238

Må 29 april En komikers uppväxt – utläst / Ondskan – utläst / Mig äger ingen utläst

Träna på resonemang och analys

Hej,
Flera elever har efterfrågat tips och exempel på hur man kan utveckla sina resonemang när man skriver en text i tex samhällskunskap. I alla SO-ämnena förväntas elever föra resonemang. Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex. ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan kan du se vad vi (lärare) letar efter när vi bedömer ett resonemangs kvalitet.

Vad skiljer ett E från ett A? https://pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter 

Förstå kunskapskraven https://www.youtube.com/watch?v=MQ9OzNZwoUo&list=PLQjOCUclovAcODqLmiHg74j1_vth7qtDP&index=6&t=0s

Höj dina So-betyg http://mikaelsskola.se/allmant-so/hoj-dina-so-betyg/

Sambandsord Sprakutvecklande_SO_Kapitel-3-Ord_och_begrepp-Sambandsord

Skrivmallar Sprakutvecklande_SO_Kapitel-6-Skriva-Skrivmallar

Mvh
Adam

Español. Åk 9 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Espero que vuestra Prueba Nacional de sueco os haya ido bien. Para el jueves 21 de marzo tenéis que escribir un texto con las 10 ”palabras para escribir un texto bonito” que habéis elegido. El texto no puede tener más de 200 palabras y puede tratar de lo que queráis.

(Hoppas att er NP i svenska gick bra. Till torsdagen 21 mars måste ni skriva en text med de där 10 ord ”för att skriva en fin text” som ni hade som läxa i veckan 11. Texten får inte ha mer en 200 ord och det kan handla om vad ni vill)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola,

Como sé que tenéis Nationella Prov la semana 11 sólo tenéis que escribir una lista con 10 palabras, que penséis que son útiles, extraidas del PPT sobre ”Palabras útiles para mejorar tus textos(1) y que queráis aprenderos claro. Tenéis que darme la lista escrita en un papel o enviármela por mail a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Eftersom jag vet att ni har Nationella Prov under veckan, ni behöver bara skriva en lista med 10 ord från PPT Palabras útiles para mejorar tus textos(1) som ni tycker att de är användbara och att ni vill lära er förstås. Ni kan lämna listan i pappersform eller mejlar mig till miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Idrott och hälsa lektion – vecka 10 + 11

Startklara: 8.30 på Bouldering STHLM

Aktivitet: Bouldering (klättring)

Adress: Slakthusgatan 26 (Slakthusområdet).

T-bana till Globen. Välj uppgång mot Globen. Gå ner för trappan till höger. Gå över gatan till slakthusområdet vid Palmfeldtcenter. Ca 5 min kort promenad till Bouldering STHLM.

Utrustning:  idrottskläder och idrottsskor (rena sulor).

Medtag: handduk och hänglås

SES på plats! / Fröken Jennie