Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 25 de abril. Semana 17.

Hola,

Para el jueves tenéis que resumir en español una noticia, podéis empezar con ”La noticia trata sobre/de……..”

Los alumnos del grupo E tenéis que resumir esta noticia: Deberes semana 17. Grupo E

Los alumnos del grupo F tenéis que resumir esta noticia: Deberes semana 17. Grupo F

Para aquellos que quieran leer la noticia entera y consultar la fuente pueden hacerlo en Noticia de El País. Móvil con 13 años. ¿Y ahora qué?

(För de som är extra nyfikna och vill läsa på hela nyheten och veta om källan kan trycka på länken)

Espero que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa.

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 28 de marzo. Semana 13.

Hola,

Para el jueves 28 de marzo quiero que entre todos hagáis un Quizlet gigante con muchas palabras. ¿Cómo podéis hacerlo?

1. Regístrate en Quizlet. (Registrera dig i Quizlet)

2. Hacer click en este link. (Klicka på länken) https://quizlet.com/_6bcgch

3. Debajo del título del Quizlet, a la izquierda, hay un símbolo de un lapicero, hacer clic ahí para poder editar el Quizlet. (Under Quizlets rubrik, till vänster, finns det en symbol av en penna, trycka på den för att kunna börja redigera)

4. Escribe la clave (Skriv lösenordet): palabras

4. Escribir al menos 20 palabras del libro de textos que te parezca interesante saber y recordar. (Skriv minst 20 ord från text boken som du tycker att är viktiga att kunna)

5. Estudiar las palabras. (Plugga på ord. Jag vet är det ser omöjligt ut att plugga 300 ord MEN de flesta kan ni redan)

El jueves 28 de marzo tendremos un test sobre ese Quizlet para saber cuántas palabras os habéis aprendido. (På torsdag 28 mars kommer ni att göra en digital test om orden för att utvärdera hur många ord har ni lärt er)

Un saludo

Miguel

Español. Åk 9 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Espero que vuestra Prueba Nacional de sueco os haya ido bien. Para el jueves 21 de marzo tenéis que escribir un texto con las 10 ”palabras para escribir un texto bonito” que habéis elegido. El texto no puede tener más de 200 palabras y puede tratar de lo que queráis.

(Hoppas att er NP i svenska gick bra. Till torsdagen 21 mars måste ni skriva en text med de där 10 ord ”för att skriva en fin text” som ni hade som läxa i veckan 11. Texten får inte ha mer en 200 ord och det kan handla om vad ni vill)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola,

Como sé que tenéis Nationella Prov la semana 11 sólo tenéis que escribir una lista con 10 palabras, que penséis que son útiles, extraidas del PPT sobre ”Palabras útiles para mejorar tus textos(1) y que queráis aprenderos claro. Tenéis que darme la lista escrita en un papel o enviármela por mail a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Eftersom jag vet att ni har Nationella Prov under veckan, ni behöver bara skriva en lista med 10 ord från PPT Palabras útiles para mejorar tus textos(1) som ni tycker att de är användbara och att ni vill lära er förstås. Ni kan lämna listan i pappersform eller mejlar mig till miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Información sobre el test de la semana 9.

Hola,

Aquí tenéis información sobre el test de la semana 8:

  • No vais a tener nota. (Ni kommer inte att få betyg, bara godkänd eller inte godkänd)
  • Lunes: NO hay test. Hay clase normal.
  • Martes. test de comprensión auditiva y lectora.
  • Jueves: test de expresión escrita.
  • Jag kommer att uppskatta väldigt mycket om ni kommer med era mobiltelefoner på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kan hjälpa mig mycket att rätta era test snabbare.
  • Testen kan handla om allting som finns i boken mellan kapitel 1 t.o.m. 7
  • Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel