Läsläxa i svenska v 40

Till fredag:
Läs till sidan 185 och skriv läslogg två. I loggen reflekterar du kring bokens miljöbeskrivning. Kan du se platserna framför dig när du läser? På vilket sätt beskrivs miljön; tar författaren hjälp av olika sinnen för att beskriva den? Ge exempel med citat och sidhänvisning.

Läxa i svenska

Till fredag:

Gör klart ”berätta om dig själv utifrån ett fotografi”-uppgiften som vi påbörjade i dag under svensklektionen. Välj ett foto på dig själv. Ge ditt foto ett passande namn.

Skriv och berätta utifrån dessa frågor​:
-När och var är fotot taget? ​
-Vad ser man på fotot? Beskriv!​
-Vilken händelse/situation togs den i? ​
-Hur kände du dig just då? ​
-Varför valde du just detta foto? ​