Läsläxa i svenska v 40

Till fredag:
Läs till sidan 185 och skriv läslogg två. I loggen reflekterar du kring bokens miljöbeskrivning. Kan du se platserna framför dig när du läser? På vilket sätt beskrivs miljön; tar författaren hjälp av olika sinnen för att beskriva den? Ge exempel med citat och sidhänvisning.