Inlämning textilslöjd

Slöjdprodukterna skulle vara inlämnade under veckans lektion.

Många har inte lämnas in texten om inspirationskällan.

Sista datum för att lämna in DEL 2 – utvärdering/redovisning är fredag 24 maj i Elins postfack vid expeditionen.

Det som redan ska vara inlämnat i plastfickan i salen är:

  • Del 1 – skiss och planering
  • Loggbok ”Veckans ruta”
  • Collage
  • 1 A4 om inspirationskällan

Vi fortsätter på slöjdprodukterna de sista 2 lektionerna!

 

 

Färdigställande av inlämningsuppgifter och slöjdutvärderingar

Hej!

Nu börjar terminen dra mot sitt slut, vilket gör att det börja bli dags att knyta ihop säcken. För att kunna göra det måste jag få in allt material jag behöver för att kunna ge dig en rättvis bedömning.

Jag vill därför att alla som ännu inte har fyllt i era slöjdutvärderingar ser till att detta är gjort senast fredag den 24 maj. Detta gäller även dig som mot förmodan ännu inte har lämnat in alla inlämningsuppgifter (gäller inte alla elever eller klasser).

Självklart kommer jag att påminna dig även under lektionstid, så du får alla chanser att ha detta gjort i tid.

Lycka till och slöjda bra!

/Max

V.19 arbetar vi med självbedömning i slöjd + DEL 2 utvärdering

Hej alla elever som har textilslöjd i åk 7-9!

Kommande veckor kommer vi att arbeta lite extra med bedömning i slöjd.

  1. Ni kommer att få en genomgång om bedömningen och kunskapskrav.
  2. Ni kommer få arbeta med självbedömning och fylla i matrisen (den är bifogad, så läs gärna igenom hemma. Går även bra att fylla i hemma om du har ont om tid på lektionerna). Lämnas in  och fylls i under lektionen v. 19.
  3. Jag kommer att göra en bedömning utifrån de kunskaper ni visat på lektionerna på samma matris. Ni får igen matrisen och kan se hur ni ligger till, vad ni kan göra för att utvecklas och förhoppningsvis får ni en större kunskap om hur bedömningen i slöjd ser ut.

MATRIS SLÖJD 9 pdf

Bifogar även DEL 2 – utvärderingen om ni för förbereda er hemma. Den finns även i pappersform i salen.

del 2 skriftligt utvärdering

Information om när del 2, slöjdarbetet och övriga dokument (logg, del 1) ska vara inlämnade kommer på bloggen.

Hälsningar Elin

Teoriuppgift: Slöjdens material och digital teknik

Hej!

Som jag informerat om tidigare vill jag att ni elever i åk 9 som inte har inkorporerat digital teknik i ert slöjdprojekt gör en teoretisk uppgift som behandlar detta istället.

Digital teknik är ju ett uttryck för olika tekniska verktyg vi använder, såväl inom yrkeslivet som i vår vardag. Detta omfattar allt från datorer och program som andra tekniska apparater, till exempel smarta mobiltelefoner, surfplattor, digitalkameror, appar, skrivare, robotar med mera.

I denna uppgift ska du fundera över hur digital teknik kan kombineras med dem material vi oftast arbetar med i slöjden: trä, metall och textilier. Hur skulle exempelvis en dator eller mobiltelefon kunna användas tillsammans med metall, en digitalkamera med trä, eller kanske en surfplatta med textilier?

Jag vill att du beskriver

  • Vilka former av digital teknik kommer du i kontakt med i din vardag? Försök komma på så många som möjligt?

 

  • Hur använder du dig av digital teknik?

 

  • Ge minst två exempel på hur den digitala teknik du använder dig av skulle kunna kombineras med slöjdens material (metall, trä, textilier)? Tänk att du ska tillverka ett slöjdföremål, utifrån dem förutsättningar vi har i slöjden idag.

Ditt svar bör omfatta minst en A4-sida, maximalt två, och ha rubriken ”slöjdens material och digital teknik”. Skriv med radavstånd 1.5, Times New Roman. Svaret ska vara skickat till min epostadress, max.smedberg@stockholm.se, senast den 26 april.

Lycka till!

/Max

Inlämning av text – Inspirationskälla i textilslöjd

INLÄMNING: SLÖJDLEKTIONEN VECKAN EFTER PÅSKLOVET. PASSA PÅ ATT GÖR DETTA NÄR DU HAR MINDRE MÄNGD LÄXOR OCH PROV – DU HAR FLERA VECKOR PÅ DIG ATT SKRIVA. VILL DU MAILA TEXTEN KAN DU GÖRA DET TILL: elin.alm@stockholm.se
______________________________________________
Du har valt en inspirationskälla till ditt arbete som tar avstamp i något av det centrala innehåller i slöjdämnet som: arkitektur, konst, design, mode, trender, hantverk (förr, i andra länder eller i någon kultur).

Om denna inspirationskälla ska du skriva en text som är ungefär en dataskriven A4.

Texten ska innehålla:
– Fakta om inspirationskällan.
– Förklara varför just du har valt denna inspirationskälla.
_______________________________________________

Inspiration och instruktion ”Valfritt digitalt slöjdprojekt”

Hej!

Nu är det dags för er som är klara med era slöjdprojekt att börja spåna och planera inför nästa projekt.

Denna termin gäller frihet under ansvar! Din uppgift att kombinera allt du har lärt dig om slöjd och slöjdens material med digital teknik!

Kasta därför ett extra noga öga på Arbetsområde åk 9 2019-20 så att du är väl förberedd.

Det kan även vara bra att närstudera Planeringsbeskrivning åk 4-9 om du vill ha stöd i att lägga upp din planering. Även bedömningsmall_hylla, Bygga låda bedömningsstöd och Slöjd kunskapskrav kan vara bra att titta på, om du vill få ett hum om hur jag kommer att bedöma ditt ett slöjdande.

Dessutom, glöm inte att kolla in verktygsväggen (http://vildir.se/verktygsvaggen/) och att leta vitt och brett efter inspiration. Som i följande grymma exempel:

 

Lycka till så ses vi i slöjden!

/Max