Nu har vi lämnat samhällskunskapen och tagit tag i historieämnet. Vi repeterar tiden fram till Första världskrigets slut och Versaillesfreden för att sedan med fokus arbeta med Mellankrigstiden och Andra världskriget. Vi använder vår bok Historia Utkik som bas och varvar med genomgångar och studier av olika historiska källmaterial.

Läxa till onsdag 17/10 – Versaillefreden. Känna till vad den innebar i praktiken för framför allt Tyskland. Se bild 13 i Powerpointen här nedan:

Första världskriget kriget, revolutionen och följderna

Boktips: Okänd soldat av Väinö Linna