Fördjupningsarbete i Hi/Sh

Fördjupningsuppgift (Hi, Sh, (Re-Ge))

Moderna konflikt.

Undersök en konflikt i världen som har sitt ursprung i tiden efter andra världskrigets slut.

Svara få nedanstående frågeställningar i löpande text.

  1. Varför valde du att undersöka den här konflikten?
  2. Sätt in läsaren av ditt arbete i en historisk bakgrund till din valda konflikt.
  3. Presentera konfliktens aktörer (vilka är inblandade i konflikten)
  4. Hur slutade konflikten? Vilken sida vann? ( Om den har avslutats)
  5. Vad hände efteråt? (Vad tror man kommer att hända i framtiden?)
  6. Hur skulle en ny konflikt av det slag du undersökt kunna undvikas i framtiden?

Det här arbetet kommer att ske löpande under lektionerna under april och maj, kombinerat med föreläsningar och filmvisning.

// Markus

Nu har vi lämnat samhällskunskapen och tagit tag i historieämnet. Vi repeterar tiden fram till Första världskrigets slut och Versaillesfreden för att sedan med fokus arbeta med Mellankrigstiden och Andra världskriget. Vi använder vår bok Historia Utkik som bas och varvar med genomgångar och studier av olika historiska källmaterial.

Läxa till onsdag 17/10 – Versaillefreden. Känna till vad den innebar i praktiken för framför allt Tyskland. Se bild 13 i Powerpointen här nedan:

Första världskriget kriget, revolutionen och följderna

Boktips: Okänd soldat av Väinö Linna