9CD – Franska planering vecka 8

Måndag
Alla är klara med 2a sidorna i övningsboken och börjar jobba med träningshäftet ”Réussir sa vie”.
Tisdag:
Vi börjar skriva en liten uppsats om sitt livsprojekt.
Torsdag:
Gruppdiskussion om sitt livsprojekt.

Notera att eleverna inte har glosförhör för att få tid att förberedda sig inför diagnosen vecka 8.

Franska 9CD- Planering och glosförhör vecka 6

Veckans mål: Kunna prata om vad man vill göra efter 9:an på franska. Öka sitt ordförråd för att prata om gymnasieval och yrken på franska.

Måndag-tisdag.
Vi jobbar med texten 2a och sidorna 35-40 i övningsboken.
Hörförståelse i boken.

Torsdag: Glosförhör och jobba i ett träningshäfte för att träna på att uttrycka sig med meningar.
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2-le-futur-simple.5399931.html

9cd-Franska-Planering vecka 5 och glosförhör

Måndag:
ALLA MÅSTE HA ÖVERSATT KLART MENINGARNA. Om ni vill ha hjälp med de ät ni välkomna till resurstid i franska på måndagar kl 16:50.

Veckans mål i franska: Kunna namn på olika yrken på franska. Förstå en text som handlar om elever som gör sitt gymnasieval. Kunna börja verb med ”futur simple” i franska se sida 96.

Måndag:
Hörförståelse. TA ERA HÖRLURAR!

9CD – Franska- Hörförståelse (på lektionen)

Tisdag:
Vi jobbar med texten 2a. Jobba med sidor 35, 36, 37 i övningsboken.
För dem som vill jobba med glosor.eu
Futur simple:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2-le-futur-simple.5399931.html
Yrken på franska:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2a-les-metiers.7953137.html

Torsdag:
Glosförhör:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-revision-verbes-pronominaux.421529.html
https://quizlet.com/_604drm

Vi fortsätter att jobba med boken.

9CD – Franska- Hörförståelse (på lektionen)

Yrke på franska

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-les-professions-0

Regarde le clip et réponds aux questions en ligne.

Exercice 1. Les questions et tes réponses.
Översätt frågorna och dina svar i ditt skrivhäfte:

Que voyez-vous?
Qui voyez-vous?
Les noms que vous entendez sont des noms de…

Exercice 2:

Skriv alla yrken och översätt till svenska!

Exercice 1. Les questions et tes réponses.

Exercice 4. traduis toutes les phrases en suédois. (översätt alla meningar till svenska)

För dem som redan vill träna på orden som handlar om yrken:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2a-les-metiers.7953137.html