Matematikläxa 9CD – Christers matematikgrupp

Matematikläxan är till fredagen den 25 januari.

  1. Det är 20 mil mellan Stockholm och Linköping. Hur långt blir avståndet mellan Stockholm och Linköping på en karta i skala 1:500000.
  2. En kvadrat har sidan 5 cm. Med hur ökar kvadratens area om sidorna förlängs med 50%? (Försök att lösa denna uppgift på åtminstone två olika sätt.)

Lite svårare:

  1. Ett klots diameter ökar med 20%. Med hur många procent ökar klotets volym?

Veckans kluring (frivillig – kan uppfattas som ganska svår uppgift):

  1. Leif gör av med 1/6 av sin månadspeng. Hjördis gör av med 1/5 av sin månadspeng. En månad gör Leif och Hjördis av med exakt lika mycket pengar. Ge förslag på hur mycket pengar Leif och Hjördis har i månadspeng.

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 9CD – Christers matematikgrupp

9CD – Christers matematikgrupp

Läxa till fredagen den 18 januari

  1. Erikas cykel och sport har 30% rea på samtliga cyklar.

a) Var blir nya priset på en cykel som kostat 7990 kr?

b) Det nya priset på en annan cykel blev efter sänkningen 8750 kr. Vad var den cykelns ordinarie pris?

 

2. Tores cykel har också rea. Först sänktes priset på alla cyklar med 25%. Vid reaspurten sänktes priset med ytterligare 10%.

a) Med hur många procent hade priset sänkts efter reaspurten?

b) När rean vad avklarad återgick osålda cyklar till sitt ordinarie pris. Men hur många procent måste priset höjas för att återgå till ordinarie pris?

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 9CD – till fredagen den 14 september

Läxan är till fredagen den 14 september.

Lös följande uppgifter i din skrivbok:

Tänk på att redovisa dina uträkningar på ett tydligt och utförligt sätt!

1. Hur många kombinationer kan ett kombinationshänglås med tre kombinationssiffror ha: 

a) om siffrorna 0-9 kan väljas? 

b) om endast siffrorna 0-6 kan användas? 

2. Gunnar har fyra par byxor, sju skjortor och tre slipsar. Gunnar målsättning är att inte ha på sig samma uppsättning kläder under två månader. Kommer han att lyckas?

Lycka till!

Christer