9b Hi-läxa till tisdagen den 19/2

Lb. s. 230-243. Gör klart uppgifterna 1-9 på s. 251

Se dessa kortfilmer om antisemitismen och Förintelsen.från Forum för Levande Historia

1.https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-01  4 min

2.https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-02  3 min

3. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-03  5 min

4. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-04  5 min

5. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-05  5 min

9b Hi Andra världskriget vecka 7

Vad vi har gjort:

Läroboken s. 230-243. Arbetsuppgifterna 1-9 på s. 251

Genomgång och repetition om den nazistiska ideologin. Nazismen människosyn och livsinställning

Två filmer från www.sli.se om andra världskriget

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202392

Film om nazismen i Sverige: Ramp om historia – nazismen i Sverige

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U41411-01

9b Hi Mellankrigstiden vecka 6

Vad har vi gjort?

9b Hi-läxa till torsdagen den 31/1-19

Skrivuppgift att lämna in:

Besvara frågan ”Varför stred koloniala soldater för och i Europa?”.

Vänd och vrid på frågan och ange olika orsaker. Tänk på att detta är en fråga som kräver ett utredande svar och därför kan du använda dig av de kunskaper du nu har om den texttypen (Sv: EHD).

Använd dig av gruppuppgiften från torsdagen den 24/1-19. Du ska ha ett foto på din mobil på slutresultatet som du utgår ifrån när du skriver. Längd: Cirka 2 A4-sidor.

9b Historia vecka 4

Denna vecka har vi

  • haft parredovisningar om ”Versaillesfreden” och ”Norden under WW I” Lb. s. 205-207 och 211.
  • sett film om den ryska revolutionen och de sovjetryska kommunisternas brott mot de mänskliga rättigheterna. Del 1-6 https://www.levandehistoria.se/film/search?page=1&theme=19
  • Torsdagens lektioner ägnar vi åt att göra klart källövningarna i par från förra veckan, att bearbeta ryska revolutionen och att göra en övning i grupp om varför utomeuropeiska soldater stred på västfronten i Europa.

 

9b Hi-läxa till tisdagen den 22/1

Förbered en muntlig redovisning med hjälp av stödord/tankekarta. Läs texten. Återberätta och sammanfatta i tankekarta eller med stödord. Redovisningen ska hållas inför en klasskamrat på halvklasslektionen den 22/1

Du som sitter i någon av bänkraderna närmast fönstret på so-helklasslektionerna: Versaillesfreden. Lb. s. 205-207

Du som sitter i någon av bänkraderna närmast korridoren på so-helklasslektionerna: En fred med problem s. 207 och Norden under första världskriget. Lb. s. 211.