Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 28 de marzo. Semana 13.

Hola,

El objetivo es que creeis entre todos un Quizlet con el vocabulario que consideréis importante que está entre los capítulos 1 al 12 del libro de textos.

(Syftet är att ni deltaga i processen av att skapa en Quizlet med viktiga orden som ni tycker att det är bra a kunna och som ligger mellan kapitel 1 t.o.m 12 i text boken)

El Quizlet ha de estar listo para el jueves 28:

1. Añadir entre 10 y 15 palabras al Quizlet (Skirva mellan 10 till 15 ord i den gemensamma Quizlet som ni tillsammans har skapat)

2. Practicar (Öva på den)

3. El jueves tendréis un test de Quizlet sobre esas palabras (Ni ska göra en test om den på torsdag; det är omöjligt att plugga 300 ord på en gång men många av dem kan ni redan)

En lite påminnelse om hur kan man redigera Quizlet:

1. Du måste registrera dig på Quizlet.

2. Tryck på den här länken: https://quizlet.com/_6bm302

3. Tryck på redigera (Det är symbolen av en penn som är längst upp till vänster)

4. Skriv lösenordet: palabrasåk8

5. Börja skriva dina ord.

Om ni har frågor kan ni mejla mig till miguel.cobos.gil@gmail.com

Un saludo

Miguel

Träna på resonemang och analys

Hej,
Flera elever har efterfrågat tips och exempel på hur man kan utveckla sina resonemang när man skriver en text i tex samhällskunskap. I alla SO-ämnena förväntas elever föra resonemang. Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex. ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan kan du se vad vi (lärare) letar efter när vi bedömer ett resonemangs kvalitet.

Vad skiljer ett E från ett A? https://pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter 

Förstå kunskapskraven https://www.youtube.com/watch?v=MQ9OzNZwoUo&list=PLQjOCUclovAcODqLmiHg74j1_vth7qtDP&index=6&t=0s

Höj dina So-betyg http://mikaelsskola.se/allmant-so/hoj-dina-so-betyg/

Sambandsord Sprakutvecklande_SO_Kapitel-3-Ord_och_begrepp-Sambandsord

Skrivmallar Sprakutvecklande_SO_Kapitel-6-Skriva-Skrivmallar

Mvh
Adam

Svenska

Efter en del funderande fram och tillbaka har vi nu bestämt att ”Finns det björkar i Sarajevo” ska vara färdigläst onsdag 3/4, alltså onsdag i vecka 14. Vi läser lite på lektionstid men ni behöver också läsa en del hemma. Vi kommer att arbeta med boken på olika sätt. De kunskapskrav vi arbetar mot främst är dessa:

  • läsa skönlitteratur
  • göra sammanfattningar
  • tolka budskap
  • skriva olika slags texter
  • ge omdömen
  • bearbeta texter
  • samtala och diskutera

 

Hälsningar
Karin

Postad i 8F

Musikläxa 8ef

Hej!

Vi närmar oss ”Earth Hourkonserten” och vi behöver befästa de sånger vi har jobbat med under ett antal veckor.

Till torsdag den 21/3 ska du kunna följande sånger utantill: Visa i Backa, Var inte rädd för mörkret, Lux arumque, O Lux Beatissima, Våren, Goodnight dear heart.

På konserten sjunger vi också: Light of a clear blue morning, Here comes the sun, Jesu (den afrikanska). De här sångerna jobbar vi mer med under nästa vecka.

Hjälp till att göra reklam för konserten! FB- event finns på AF.s FB-sida, hjälp till att dela det! Det är fri entré den här gången.

Trevlig helg!

Lina

 

 

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que escuchar este audio

y responder a las preguntas 1 y 2 de las fotocopias que os he dado en clase. La hoja 3 es opcional.

(Till den 21 mars måste ni lyssna på audiofilen och svara på frågorna i häftet som ni fick åt mig och som är i sidan 1 och 2. Sidan 3 är frivilliga, men ni kan gärna göra det.)

Prov migration v.12

Hej,

Fokusera på följande sidor i häftet ”en värld i rörelse” s. 10-12 samt 5-9.

Begrepp Befolkning och befolkningsutveckling https://www.youtube.com/watch?v=VJ87AT84Iic
Befolkning och orsaker till migration https://www.youtube.com/watch?v=fvVwKBhOo8Y
Befolkningsfördelning och befolkning https://www.youtube.com/watch?v=vL3A8P-VR5E

Genom hela mänsklighetens historia har människor flyttat inom och mellan länder för att söka sig bättre villkor, eller för att komma bort från hot och konflikter. Den största enskilda massrörelsen har under lång tid varit omfördelningen av befolkning från landsbygd till stad. I dag pågår en mycket omfattande urbanisering i folkrika stater som Indien och Kina. Majoriteten av jordens befolkning lever i städer och runt år 2060 beräknas två tredjedelar av världens befolkning leva i urbana miljöer. Den omfattande urbaniseringen ökar möjligheten till ekonomisk tillväxt, men det är också i städerna som fattigdomen ökar som mest. Varje år söker sig miljontals människor till tätorten i hopp om en bättre tillvaro, men möter i stället ofta en verklighet präglad av kriminalitet, arbetslöshet, ohygieniska förhållanden och avsaknad av sjukvård och skolor. Allt pekar på att urbaniseringen kommer att fortsätta och tillta under er livstid. Att ha kunskaper om orsakerna bakom urbaniseringen och konsekvenserna av den blir då centralt, till exempel vid samhällsplanering och fördelning av bistånd.Migration kan vara påtvingad eller frivillig. Orsakerna kan vara naturkatastrofer, krig, finans-, livsmedels-eller klimatkriser. I andra fall kan orsakerna vara att man frivilligt valt att bo på en annan plats eller i ett annat land för att arbeta eller utbilda sig. Den ökade rörligheten bland jordens invånare har lett till ökat utbyte mellan olika kulturer och ökad ekonomisk tillväxt i områden med stor inflyttning av arbetskraft. Men i tider av ekonomisk nedgång har det också lett till social oro med ökade spänningar mellan och inom olika befolkningsgrupper.
Arbetsområdet ger er möjlighet att reflektera över och diskutera på vilka olika sätt migration och urbanisering kan bidra till utveckling. Men också vilka nya utmaningar det kan ge upphov till och hur dessa kan bemötas på sätt som ökar förståelsen mellan människor från olika kulturer.

Mvh
Adam

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola!

Para el jueves 14 de marzo tenéis que escribir un diálogo, que ha de durar como mínimo 30 segundos y como máximo 1 minuto . Las instrucciones están en el libro de ejercicios, página 91, actividad 5. Presentaréis el diálogo frente a la clase o a mí en studierum. Podéis escribir el diálogo sólos, en parejas o en tríos. Me quedaré con vuestro diálogo después de la presentación.

Läxa är att skriva en dialog. Läs instruktionerna som ligger i övningsboken, sida 91 uppgift 5. Ni kommer att presentera den framför klassen eller till mig i studierummet. Hur länge måste dialogen vara? min. 30 sekunder max. 1 minut. Ni kan göra dialogen enskilda, i grupper av två eller tre. Jag kommer att behålla era fina dialoger efter presentationen.

Un saludo

Miguel

Konsertinfo 8ef

Hej på er!

Oturligt nog så hamnade 5:ornas konserter på er bloggsida innan sportlovet. Ni kanske var uppmärksamma och läste att det stod 5ef i överskriften men här kommer info inför era konserter som hittills är inplanerade:

Lördag den 30/3 kl. 20.30 – 21.30 under ”Earth-hourtimmen” uppmärksammar vi klimatfrågan och sjunger om det fantastiska ljuset på alla tänkbara sätt. Vi repeterar från 16.30. Det kommer att vara fri entré men en insamling till välgörenhet vid utgången. Bjud med alla nära och kära, kull med så mycket publik som möjligt eftersom det bara är 8:orna själva som ska dra publik den här gången! Vi hoppas på ett facebookevent som delas från AF:s hemsida, hjälp gärna till att dela det då. Konserten finns redan i konsertkalendern.

Tisdag den 4/6 kl.19.00 Sommarkonsert i Gustaf Vasa kyrka tillsammans med 5ef och 6ab. Finns i konsertkalendern.

Ha en trevlig helg!

Hälsningar Lina