Skolavslutning tis 11/6

Nu är det bara dagar kvar till skolavslutningen. Traditionsenligt marscherar då högstadiet ledda av en eminent blåsorkester från skolgården till AF’s kyrka.

Högstadiet ska stå klara kl 9.25 på skolgården enligt ”marschordningsorm”. Om man vill lämna saker på skolan bör man alltså vara på plats 09:15.

Väl i kyrkan sätter ni er enligt sittkarta (mentorer sitter med sin klass) och kl 10.00 sätter bifogat program igång.

Efter kyrkan går vi tillbaka till skolan och klassrummet (409) där vi har betygsutdelning, fika och önskar varandra en skön sommar.

Mvh
Adam & Nette

 

 

EU-val

Under hösten deltog över 1 500 skolor i årskurs 7-9 och gymnasiet i skolval till Sveriges riksdag. Nu vänder vi blickarna mot Europaparlamentet.

EU och politiken som avhandlas i Bryssel och Strasbourg kan tyckas avlägsen, men är i allra högsta grad en del av vår vardag. Cirka 60 procent av besluten i en kommun har nämligen sitt ursprung i EU-direktiv.

– Att göra sin röst hörd i Europaparlamentsvalet är ett sätt att påverka det som händer i Europa, Sverige och till och med i kommunen. Många viktiga frågor avgörs på europeisk nivå och påverkar vår vardag.

Vallokalen (elevcafét) är öppen måndag 20/5 till torsdag 23/5. Gör din röst hörd!

8 saker du behöver veta om EU https://eu.riksdagen.se/

Matcha din röst https://yourvotematters.eu/sv/quiz/start

Valkompass https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=7208295

Så fungerar EU https://8sidor.se/mer-om-eu/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarrummet&utm_campaign=6a4442260f-Nyhetsbrev_MTMs_skolwebb_larare_mars2019&utm_medium=email&utm_term=0_1e64623f9c-6a4442260f-57041789

Intervju med politiker https://8sidor.se/intervjuer-med-eu-politikerna/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarrummet&utm_campaign=6a4442260f-Nyhetsbrev_MTMs_skolwebb_larare_mars2019&utm_medium=email&utm_term=0_1e64623f9c-6a4442260f-57041789

 

Inför prov fredag v.20

Hej,

Här kommer lite information kring provet nästa vecka. Fokus ligger så klart på konflikten Israel/Palestina.

Min powerpoint: IsraelPal

Dokumentären ”Löften” finns att se på sli.se + frågehäftet

Häftet veckans land Israel/Palestina

Världens konflikter Israel/Palestina https://www.youtube.com/watch?v=Crw-U5mSoPk

Sidor i religionsboken: s. 66, 53-55, 210

Jerusalem är en mycket gammal stad. Den finns omtalad redan i gamla egyptiska texter från 1800-talet f.Kr. Vid mitten av 1800-talet e.Kr. bodde människorna i staden i olika kvarter beroende på om de var judar, kristna eller muslimer. Att Jerusalem är en helig stad för tre religioner gör situationen mycket komplicerad. Judendomens heliga plats är Tempelplatsens sydvästra mur. Den anses vara resterna av templet, som uppfördes på Herodes tid. Kristendomens heliga plats är Heliga gravens kyrka. Den ligger i den nordvästra, kristna stadsdelen. Kristen tradition säger, att den ligger på platsen för Jesu grav och Golgata. Via Dolorosa leder dit från den nordöstra, muslimska stadsdelen. Islams heliga plats är Tempelplatsen. Där ligger Klippmoskén och al-Aqsamoskén. Muslimsk tradition säger, att klippan som syns inne i moskén var platsen för Muhammeds himmelsfärd.
Jerusalem är även centrum för en av världens mest mångbottnade konflikter som hållit på i 70 år och pågår än idag (Israel/Palestina). Religion, etnicitet, politik och land är några av faktorerna bakom konflikten.Trots flera försök till förhandlingar om fred verkar konflikten inte vara nära något slut 1947 bestämde FN att Jerusalem och trakten runtomkring skulle vara under internationell kontroll. Så blev det inte. Jerusalem delades i stället i en västlig och en östlig del. Israel styrde i den västra och Jordanien i den östra. Mellan dem låg ingenmansland. Vid sexdagarskriget 1967 erövrade Israel den östra, äldsta, delen av Jerusalem. Då blev det tillåtet för israeler att vistas där.1980 bestämde Israels parlament att Jerusalem är Israels eviga och odelbara huvudstad. Detta har FN inte godkänt. UNESCO har utsett Jerusalem till världskulturarv. Judendom, kristendom och islam brukar kallas för systereligioner eller syskonreligioner. Det beror på att de har så mycket gemensamt. Alla tre religionerna kommer från samma del av världen. Dessutom anser alla tre att patriarken Abraham är deras stamfader och av den anledningen har judendom, kristendom och islam ibland fått namnet de abrahamitiska religionerna. I alla tre religionerna tror man på samma Gud, en Gud som skapat världen och människan. Trots allt detta så finns det även viktiga skillnader mellan de tre systerreligionerna

Länkar:
Vad är grejen med judendomen http://www.youtube.com/watch?v=oxPy5gRqHiE
Vad är grejen med Islam http://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs&list=PL4yCn_ANh0vsNKkiSz4cO4tYH8Px0rLWQ&index=3

Glad påsk!

Om du får tråkigt under lovet så kommer här några tips från din So-lärare:

Jacob Mühlrads sommarprat https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/927239?programid=2071

Giraffada https://www.youtube.com/watch?v=UXm7uMoiIOc

Fauda (serie, Netflix) https://www.youtube.com/watch?v=4d9fV6M_d4M

The passion of Christ https://www.youtube.com/watch?v=4Aif1qEB_JU

Life of Brian https://www.youtube.com/watch?v=TKPmGjVFbrY

Mvh
Adam

 

Läxa inför EARTH HOUR

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK – OCH HUR MÅNGA PLANETER SKULLE KRÄVAS OM ALLA LEVDE SOM DU?

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,7 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter.

Vår livsstil lämnar ekologiska fotavtryck i naturen

Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

Testa dig själv i Klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

https://www.klimatkalkylatorn.se/

Mer info hittar du här: 

Earth Hour

https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/

 

Träna på resonemang och analys

Hej,
Flera elever har efterfrågat tips och exempel på hur man kan utveckla sina resonemang när man skriver en text i tex samhällskunskap. I alla SO-ämnena förväntas elever föra resonemang. Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex. ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan kan du se vad vi (lärare) letar efter när vi bedömer ett resonemangs kvalitet.

Vad skiljer ett E från ett A? https://pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter 

Förstå kunskapskraven https://www.youtube.com/watch?v=MQ9OzNZwoUo&list=PLQjOCUclovAcODqLmiHg74j1_vth7qtDP&index=6&t=0s

Höj dina So-betyg http://mikaelsskola.se/allmant-so/hoj-dina-so-betyg/

Sambandsord Sprakutvecklande_SO_Kapitel-3-Ord_och_begrepp-Sambandsord

Skrivmallar Sprakutvecklande_SO_Kapitel-6-Skriva-Skrivmallar

Mvh
Adam

Prov migration v.12

Hej,

Fokusera på följande sidor i häftet ”en värld i rörelse” s. 10-12 samt 5-9.

Begrepp Befolkning och befolkningsutveckling https://www.youtube.com/watch?v=VJ87AT84Iic
Befolkning och orsaker till migration https://www.youtube.com/watch?v=fvVwKBhOo8Y
Befolkningsfördelning och befolkning https://www.youtube.com/watch?v=vL3A8P-VR5E

Genom hela mänsklighetens historia har människor flyttat inom och mellan länder för att söka sig bättre villkor, eller för att komma bort från hot och konflikter. Den största enskilda massrörelsen har under lång tid varit omfördelningen av befolkning från landsbygd till stad. I dag pågår en mycket omfattande urbanisering i folkrika stater som Indien och Kina. Majoriteten av jordens befolkning lever i städer och runt år 2060 beräknas två tredjedelar av världens befolkning leva i urbana miljöer. Den omfattande urbaniseringen ökar möjligheten till ekonomisk tillväxt, men det är också i städerna som fattigdomen ökar som mest. Varje år söker sig miljontals människor till tätorten i hopp om en bättre tillvaro, men möter i stället ofta en verklighet präglad av kriminalitet, arbetslöshet, ohygieniska förhållanden och avsaknad av sjukvård och skolor. Allt pekar på att urbaniseringen kommer att fortsätta och tillta under er livstid. Att ha kunskaper om orsakerna bakom urbaniseringen och konsekvenserna av den blir då centralt, till exempel vid samhällsplanering och fördelning av bistånd.Migration kan vara påtvingad eller frivillig. Orsakerna kan vara naturkatastrofer, krig, finans-, livsmedels-eller klimatkriser. I andra fall kan orsakerna vara att man frivilligt valt att bo på en annan plats eller i ett annat land för att arbeta eller utbilda sig. Den ökade rörligheten bland jordens invånare har lett till ökat utbyte mellan olika kulturer och ökad ekonomisk tillväxt i områden med stor inflyttning av arbetskraft. Men i tider av ekonomisk nedgång har det också lett till social oro med ökade spänningar mellan och inom olika befolkningsgrupper.
Arbetsområdet ger er möjlighet att reflektera över och diskutera på vilka olika sätt migration och urbanisering kan bidra till utveckling. Men också vilka nya utmaningar det kan ge upphov till och hur dessa kan bemötas på sätt som ökar förståelsen mellan människor från olika kulturer.

Mvh
Adam

En värld i rörelse – arbetsområde So

Hej!
Här hittar ni info på temat – En värld i rörelse

Arbetsområde En värld i rörelse

Vi lever i en värld i rörelse. Varje dag lämnar människor sina hemländer. De flyr krig, förtryck, fattigdom och bristande framtidsutsikter och de söker sig till frihet, säkerhet och trygghet. Det är inget konstigt. Människor har alltid gjort så.
Men under de senaste åren har allt fler människor tvingats fly eller migrera. Inte sedan andra världskriget har så många befunnit sig på flykt som idag. Ungefär 65 miljoner människor befinner sig i dagsläget på flykt. Dessutom finns cirka 200 miljoner migranter i världen, alltså människor som sökt sig till ett annat land för att arbeta. Den ökade rörligheten innebär att vi alla måste ha kunskap om varför människor lämnar sina hemländer, men också om vilka rättigheter flyktingar och migranter har.

Migration kan vara påtvingad eller frivillig. Orsakerna kan vara naturkatastrofer, krig, finans-, livsmedels-eller klimatkriser. I andra fall kan orsakerna vara att man frivilligt valt att bo på en annan plats eller i ett annat land för att arbeta eller utbilda sig. Den ökade rörligheten bland jordens invånare har lett till ökat utbyte mellan olika kulturer och ökad ekonomisk tillväxt i områden med stor inflyttning av arbetskraft. Men i tider av ekonomisk nedgång har det också lett till social oro med ökade spänningar mellan och inom olika befolkningsgrupper.

Arbetsområdet ger er möjlighet att reflektera över och diskutera på vilka olika sätt migration och urbanisering kan bidra till utveckling. Men också vilka nya utmaningar det kan ge upphov till och hur dessa kan bemötas på sätt som ökar förståelsen mellan människor från olika kulturer.

Arbetsområdet En värld i rörelse handlar om människor som lämnar sina hemländer – både i vår tid och genom historien.

Mvh
Adam

En bild från din PRAO

Hej 8:or!
Hoppas att ni har det bra där ute i arbetslivet. Under dina två veckor i verkligheten så vill jag att du ber någon ta en bild på dig när du befinner dig i arbete. Bilden ska visa på hur en vanlig dag eller en vanlig arbetssituation kan se ut på din arbetsplats.
Dessa bilder ska vi sedan använda när vi delger varandra erfarenheter från yrkeslivet.

Jobba på nu!
Adam