Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 25 de abril. Semana 17.

Hola!

Los alumnos del grupo E tenéis que eschuchar este audio y resumirlo en sueco:

Los alumnos del grupo F tenéis que escuchar este audio y resumirlo en sueco:

Espero que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa.

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 28 de marzo. Semana 13.

Hola,

El objetivo es que creeis entre todos un Quizlet con el vocabulario que consideréis importante que está entre los capítulos 1 al 12 del libro de textos.

(Syftet är att ni deltaga i processen av att skapa en Quizlet med viktiga orden som ni tycker att det är bra a kunna och som ligger mellan kapitel 1 t.o.m 12 i text boken)

El Quizlet ha de estar listo para el jueves 28:

1. Añadir entre 10 y 15 palabras al Quizlet (Skirva mellan 10 till 15 ord i den gemensamma Quizlet som ni tillsammans har skapat)

2. Practicar (Öva på den)

3. El jueves tendréis un test de Quizlet sobre esas palabras (Ni ska göra en test om den på torsdag; det är omöjligt att plugga 300 ord på en gång men många av dem kan ni redan)

En lite påminnelse om hur kan man redigera Quizlet:

1. Du måste registrera dig på Quizlet.

2. Tryck på den här länken: https://quizlet.com/_6bm302

3. Tryck på redigera (Det är symbolen av en penn som är längst upp till vänster)

4. Skriv lösenordet: palabrasåk8

5. Börja skriva dina ord.

Om ni har frågor kan ni mejla mig till miguel.cobos.gil@gmail.com

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que escuchar este audio

y responder a las preguntas 1 y 2 de las fotocopias que os he dado en clase. La hoja 3 es opcional.

(Till den 21 mars måste ni lyssna på audiofilen och svara på frågorna i häftet som ni fick åt mig och som är i sidan 1 och 2. Sidan 3 är frivilliga, men ni kan gärna göra det.)

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola!

Para el jueves 14 de marzo tenéis que escribir un diálogo, que ha de durar como mínimo 30 segundos y como máximo 1 minuto . Las instrucciones están en el libro de ejercicios, página 91, actividad 5. Presentaréis el diálogo frente a la clase o a mí en studierum. Podéis escribir el diálogo sólos, en parejas o en tríos. Me quedaré con vuestro diálogo después de la presentación.

Läxa är att skriva en dialog. Läs instruktionerna som ligger i övningsboken, sida 91 uppgift 5. Ni kommer att presentera den framför klassen eller till mig i studierummet. Hur länge måste dialogen vara? min. 30 sekunder max. 1 minut. Ni kan göra dialogen enskilda, i grupper av två eller tre. Jag kommer att behålla era fina dialoger efter presentationen.

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Información sobre el test de la semana 8.

Hola,

La semana 8 vais a tener un test. No vais a recibir notas, sólo aprobado (godkänd) o no aprobado (icke godkänd)

Lunes: no hay test. Es una clase normal.

Martes: test de comprensión auditiva y lectora.

Jueves: test de expresicón escrita.

Vad kan testen handlar om? Allt möjligt från kapitel 1 till 9.

Jag skulle uppskatta mycket om ni kan komma med era mobiltelefoner eller era plattor på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kommer att hjälpa mig mycket för att korrigera era prov snabb.

Si tenéis preguntas podéis escribirme a: miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para el jueves 21 de febrero tenéis que grabar vuestra voz respondiendo a estas preguntas:

1. ¿Qué has hecho el fin de semana?

2. ¿Qué has hecho el lunes?

3. ¿Qué has hecho el martes?

IMPORTANTE:

  • Den här uppgiften är en del av testet som sker under veckan 8.
  • Filen för inte bli kortare en 1 minut och inte längre en 3.
  • Det är individuell.
  • Gör man inte det klarar man inte den muntliga delen av testen.
  • Skicka era filer senast 21/02 kl 13:00 till: af8prov@gmail.com

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 14 de febrero. Semana 7.

Hola,

Para el jueves 14 de febrero hay dos tipos de deberes (till torsdag 14 februari finns det två olika tipp av läxor)

a) Para aquellos que el jueves 7 de febrero trabajaron todo el jueves con su hoja del texto del PRAO tienen que hacer este ejercicio de comprensión lectora sobre el texto de Chile de la página 33 del libro de textos: Comprensión lectora sobre Chile del libro de texto Gracias 8 página 33 . Por cierto, el texto sobre el PRAO tenéis que terminarlo de escribir el lunes.

(Till de som jobbade hela lektionen i torsdags med sin text om PRAO måste de göra den här läsförståelse uppgift baserade i en text i text boken som är i sidan 33. Comprensión lectora sobre Chile del libro de texto Gracias 8 página 33 Förresten glöm inte att ni måste skriva färdig era texter på måndag)

b) Para los que trabajaron con la hoja de ejercicios durante el jueves pasado sus deberes para el jueves 14 serán terminar su texto sobre su PRAO.

(Till dem som jobbade med häftet under lektionen i torsdags måste skriva färdig sin text och lämna den till torsdag 14/02)

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel