Biologi årskurs 8 e och 8F

Biologi 8E och 8F

Vi kommer att läsa biologi fram till vecka 10 då vi också ska ett prov. Under vecka 8 kommer du att skriva en argumenterande text (mer information om detta kommer lite längre fram).

Planering för kommande veckor:

V6 6:3 och 6:4

V7 6:5 och 6:6

V8 6:7 och skriva argumenterande text

V9 Sportlov

V10 Prov kap 6 biologiboken(fredag)

Reflektionsprov Kemi 8E och 8 F

Vecka 47 fredagen den 23 november kommer vi att ha ett reflektionsprov på kapitel 10:2 till 10:4. Du kommer att få en större fråga där du ska reflekterar kring ett miljöproblem. Du kommer få ha kemiboken och lektionsanteckningar med dig till provtillfället men det är bra om du läser igenom kapitlen innan.

Bedömningen kommer att ske på de mål som finns i bifogad fil.

Bedömning:
Bedömning prov 2