Español. Åk8 E-F. Información sobre el test de la semana 8.

Hola,

La semana 8 vais a tener un test. No vais a recibir notas, sólo aprobado (godkänd) o no aprobado (icke godkänd)

Lunes: no hay test. Es una clase normal.

Martes: test de comprensión auditiva y lectora.

Jueves: test de expresicón escrita.

Vad kan testen handlar om? Allt möjligt från kapitel 1 till 9.

Jag skulle uppskatta mycket om ni kan komma med era mobiltelefoner eller era plattor på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kommer att hjälpa mig mycket för att korrigera era prov snabb.

Si tenéis preguntas podéis escribirme a: miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para el jueves 21 de febrero tenéis que grabar vuestra voz respondiendo a estas preguntas:

1. ¿Qué has hecho el fin de semana?

2. ¿Qué has hecho el lunes?

3. ¿Qué has hecho el martes?

IMPORTANTE:

  • Den här uppgiften är en del av testet som sker under veckan 8.
  • Filen för inte bli kortare en 1 minut och inte längre en 3.
  • Det är individuell.
  • Gör man inte det klarar man inte den muntliga delen av testen.
  • Skicka era filer senast 21/02 kl 13:00 till: af8prov@gmail.com

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 14 de febrero. Semana 7.

Hola,

Para el jueves 14 de febrero hay dos tipos de deberes (till torsdag 14 februari finns det två olika tipp av läxor)

a) Para aquellos que el jueves 7 de febrero trabajaron todo el jueves con su hoja del texto del PRAO tienen que hacer este ejercicio de comprensión lectora sobre el texto de Chile de la página 33 del libro de textos: Comprensión lectora sobre Chile del libro de texto Gracias 8 página 33 . Por cierto, el texto sobre el PRAO tenéis que terminarlo de escribir el lunes.

(Till de som jobbade hela lektionen i torsdags med sin text om PRAO måste de göra den här läsförståelse uppgift baserade i en text i text boken som är i sidan 33. Comprensión lectora sobre Chile del libro de texto Gracias 8 página 33 Förresten glöm inte att ni måste skriva färdig era texter på måndag)

b) Para los que trabajaron con la hoja de ejercicios durante el jueves pasado sus deberes para el jueves 14 serán terminar su texto sobre su PRAO.

(Till dem som jobbade med häftet under lektionen i torsdags måste skriva färdig sin text och lämna den till torsdag 14/02)

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

 

Español. Åk8 E-F. För de som älskar glosor.

Hola!

Hay algunos que quieren estudiar listas de palabras. Para aquellos que quieran practicar el vocabulario de cada capítulo he creado una carpeta con el vocabulario del libro Gracias 8 a partir de los Quizlet de Carolina Hernández, profesora de español para los C-D. Gracias Carolina!!!!

(För de som vill plugga glosor och vill öva på dem finns det en mapp i min konto på Quizlet där det finns glosorna från Gracias 8. Carolina Hernández, lärare för C-D, har skapat de här glosorna, tack så jättemycket Carolina!!!!!!)

Klicka på länken för att kunna öppna mappen: Gracias 8 glosor

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el martes 15 de enero. Semana 3.

Hola,

Como sólo nos vamos a ver una vez la semana que viene antes de que comencéis el PRAO es importante que empecemos a trabajar el tiempo verbal del Perfecto para que cuando volvás podáis contar vuestra experiencia utilizando este tiempo verbal.

(Eftersom vi bara kommer att träffas en gång nästa vecka innan ni börjar på PRAO är det viktig att börja att gå genom då tempus ”Perfecto” för att kunna berätta om er erfarenhet på PRAO när ni kommer tillbaka)

Para el martes tenéis que haber leído el texto del capítulo 9 e identificado cuáles son los verbos que están en ”Perfecto”. Podéis ayudaros de la explicación gramatical de la página 86.

(Ni måste läsa kapitel 9 i text boken och identifiera verb tempus som ser annorlunda ut som: han pasado, he hablado, hemos estado, osv….Ni kan få hjälp av grammatiken som ligger i sidan 86)

No os estreséis, durante la clase trabajaremos con ejercicios y explicaré todo lo necesario. Sólo quiero que conozcáis algo de la forma verbal para que os sea más fácil.

(Bli inte stressade, vi kommer att göra uppgifter om detta och jag kommer att förklarar allting. Jag vill bara att ni lära känna den nya tempusen för att kunna underlätta er inlärning)

 

 

Español. Åk8 E-F. För de som var nyfikna om DELE prov.

Hola!

Det fanns flera som undrade varifrån kom uppgifterna som vi gjorde under veckan för att träna inför provet. Alla uppgifter är riktiga exempel om före detta DELE prov. DELE betyder Diploma de español como lengua extranjera (Spanska som andra språk diplom) och alla som vill ha en offentlig diplom måste göra DELE prov i Instituto Cervantes, det finns ett i Stockholm, trycka på länken om ni är nyfikna.

Det finns flera olika nivåer, från A (den första) till C (den sista) och varje nivå har i sig två olika nivåer (1 och 2). Vi gjorde A1 prov.

Här har ni länken till uppgifterna: DELE

Un saludo

Miguel

Español Åk8 E-F. Vad måste ni kunna inför provet?

Hola,

Provet sker under två dagar, på tisdag kommer ni att göra den hörförståelse och läsförståelse del och på torsdag den grammatisk och skriftlig del. Vad måste ni kunna inför provet? Man kan sammanfatta som ”allting från kapitel 1 till 6 i text boken”. Tänk på att de första 4 kapitel är repetition från Åk7.

Glöm inte att ni kan öva genom mina Quizlet och den digitialiserade delen av boken Gracias

GRAMMATIK

Regelbundna verb -ar, -er, -ir

Oregelbundna verb (ser, estar, ir, tener, osv.)

Tener que = måste

Futurum (ska + grundform) = ir a + infinitiv. Ex: (yo) voy a comer —- (nosotros) vamos a jugar al fútbol

Bestämd och obestämd form (el/la/los/las——-un/una/unos/unas)

Böjning av adjektiv

Räkneord 1-1000

Veckodagar

Klockan: glöm inte skillnad mellan:

¿A qué hora….? Vs ¿Qué hora es? (När…..? Vs Vad är klockan?)

A la/s ………….. Vs Es/son la/las………

ATT KUNNA

Meningar om kapitel 1-6 som ligger i text boken, sidor 73-74

Berätta om sig själv och andra

Turistfraser

Fritiden/prata om din dag

Beskriva människor (personlighet och utseende)

Kläder

Prata om vädret

Köpa mat i en affär

Kroppsdelar, att besöka doktorn och personuppgifter

Un saludo

Miguel