8D kemi

Planering kemi 8D

 

V45               Läxa              Läsa och göra frågor till 7.1-7.3

 

V46               Vi går igenom alkoholer.

Hur planerar man en undersökning

 

V47               Bland annat planera en undersökning

 

V48               Genomföra undersökningen

 

V49               Bland annat Utvärdera undersökningen

 

Om man är frånvarande på någon lektion, är det bra om man kan gå på måndagens resurstid.

Kemiläxa

Vi har börjat med kapitel 5 Jonföreningar

Till 17 september läs sid 124-129 och gör frågorna

Ni ska veta vad ett salt är, hur man namnger salter, att salter bildas genom neutralisation (ge exempel), lär er rutan längst upp på sid 126 (ej mjölksyra), skumma igenom sid 127, veta vad ett svårlösligt salt är ge exempel), lågfärger