Syror och baser

Läxa v.43: läsa kap.4:3-4:4 och TDS

Praktiskt prov i kemi nästa vecka.

Vi kommer under våra långpass i kemi göra ett praktiskt prov. I provet ingår planering, genomförande och utvärdering där utvärdering handlar om att skriva en laborationsrapport.

Ni kommer enskilt att få planera en laboration ut efter givna instruktioner. Därefter blir det enskilt laborerande samt enskilt skrivande av laborationsrapport. Vi kommer att laborera samt skriva laborationsrapport även efter detta tillfälle så ser det som ett övningstillfälle och använd bedömningsmatrisen till att utveckla dina kunskaper kring att skriva laborationsrapport.

Kunskapskrav som bedöms under det praktiska provet:

  • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Hjärtat och blodomloppet

Biologi provet kommer vara v.39 den 28/9 på fredag.

Den här veckan började vi arbeta med kap 6:4 Hjärta och blodomlopp på s.245-252.

Sli-film: Vi lär oss om: Blodet och blodomloppet

Genomgång Hjärtat och Blodomloppet 2

Blodomloppet transporterar syre och näring med blodet till cellerna samt transporterar bort koldioxid och avfallsprodukter från cellerna.

För att visa att blodet är syrerikt (fullt med syre) använder man röd färg på blodet.                                                      För att visa att blodet är syrefattigt (lite syre) använder man blå färg på blodet.

Hjärtat

Blodets olika delar