8B English homework for Monday 18th Feb

Here is the vocabulary for next week:
I see there’s been a problem with the link so here are the Words just incase and a new link https://quizlet.com/_640knz

innocent -oskyldig
court -domstol
attempt -försök
long gone -långt i det förflutna
suffer -drabbas av
develop -utveckla
serve -avtjäna
eventually -slutligen
released -frigiven
as a matter of fact -i själva verket
Make a mark for oneself -Göra sig känd, göra sig ett namn
pen pal -brevvän
betray -förråda
reveal -avslöja
appropriate -lämplig
to cushion -mildra
get the sack -få sparken
stroke -slaganfall
failing -sviktande
fame -berömmelse