Franska 8AB – Ecouter ljudfiler till tisdag 12/3

Vi tränar på att lyssna:

Här är ljudfilerna till manuset som ni ska få i klassrummet

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

8A So Skärpning

Påminnelse

Många har inte med sig läroböckerna till SO-lektionerna och det är mycket irriterande och störande för mig som lärare och för de klasskamrater som har med sig. Varje elev har fått en lärobok i varje so-ämne dvs fyra böcker som gäller för hela högstadiet. Har man slarvat bort en bok får man köpa en ny för att ersätta den.

Mindre vänliga hälsningar… :-(

 

Postad i 8A