Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 7 de marzo. Semana 10.

¡Hola!

Para el jueves 7 de marzo tenéis que hacer lo siguiente:

De som tillhör grupp E måste läsa texten ”Comer en España” i texboken sidan 76

De som tillhör grupp F måste läsa ”Un día escolar” i texboken sidan 77

Under lektionen kommer ni att:

1. Sammanfatta på svenska vad texten handlar om till era klasskamrater UTAN att titta varken på boken eller på anteckningarna.

2. Lära era klasskamrater 5 nya ord som ni tycker att är viktiga eller intressanta. Ni FÅR INTE titta varken på boken eller anteckningarna.

Efter det kommer jag att fråga er vad de andras texten handlar om + vilka nya ord har ni lärt er.

Un saludo,

Miguel

Español. Åk7 E-F. Información para el test de la semana 8.

Hola,

Veckan 8 kommer ni att ha en test. Ni kommer inte att få betyg utan godkänd eller icke godkänd.

Lunes: muntlig presentation av era dialoger.

Martes: hörförståelse och läsförståelse

Vad kommer provet att handla om? Det kan vara vilken grej som helst som är från kapitel 1 till och med 10.

Jag kommer att uppskatta mycket om ni kan komma med era mobil telefoner eller plattor på tisdag, det är inte obligatorisk men det kommer att hjälpa mig att korrigera era prov snabbare.

Här ni frågor? mejla mig miguel.cobos.gil@stockholm.se

Muchas gracias

Un saludo

Miguel

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para este jueves 21 de febrero tenéis que entregar la hoja con las respuestas a las preguntas que os di el jueves. Recordad que tenéis que escribir frases largas y bonitas, no podéis contestar sólo con una o dos palabras.

(På torsdag 21 februari måste ni lämna tillbaka kopian som ni fick åt mig i torsdags. Glöm inte att skriva svaren med fina och långa meningar. Skriv inte bara ett eller två ord)

Un saludo

Miguel