Kemiprov fredag 17/5

Provet utvärderar nedanstående begrepp

Kemins grunder Kap 1
Atom
Molekyl
Grundämne
Kemisk förening
Jon
Jonförening

Blandningar: Uppslamning, emulsion, lösning (mättad lösning, faktorer som påverkar löslighet)
Separationsmetoder: Dekantering, filtrering, centrifugering, destillation

Luft och vätgas Kap 2
Luft (vilka gaser som ingår)

Kemiskt tecken, ge exempel på egenskaper/ användningsområden för följande gaser:
Kvävgas
Syrgas
Ozon
Koldioxid
Ädelgaser
Vätgas

Reagens på syrgas, koldioxid, vätgas
Kunna förstå några kemiska reaktioner.

 

 

 

Fysikprov fre v 11

Du ska kunna förstå, utföra beräkningar ((tyngd)kraft,tryck, densitet) och resonera kring nedanstående begrepp.

Kraft och tyngd sid. 172-174 i kap 6 

  • Att kunna skilja på¨massa och tyngd och hur dessa begrepp relaterar till varandra

Tryck , kap 7

  • Kraft per areaenhet, Pa
  • Tryck på fasta material
  • Tryck i vätskor, tryckökning, kommunicerande kärl, Arkimedes princip
  • Tryck i gaser, Lufttryck- höjd, normalt lufttryck, övertryck, undertryck

Värme och väder, kap 4

  • Densitet (massa per volymenhet)
  • Samband mellan densitet och värme
  • Värmespridning; ledning, strömning och strålning
  • Varför väder uppstår

Biologiprov fredag 16/11, 10:15, sal 408

Provet utvärderar följande:

1.3: Evolutionens drivkrafter
Att kunna och förstå hur nya arter bildas

1.5  Vetenskap och ovetenskap
Att förstå och resonera om naturvetenskapligt och ickevetenskapligt arbetssätt

2.1 Fotosyntesen fångar in solenergi
Kunna formeln för fotosyntes i ord
Kunna och förstå fotosyntesen och dess energiomvandlingar

2.2 Förbränningen frigör energi
Kunna formeln för förbränning med ord
Kunna och förstå förbränning och dess energiomvandlingar
Kunna och förstå kolets kretslopp

4.1 Liv i samspel
Kunna, förstå och resonera kring samtliga begrepp

4.2 Energi och materia
Kunna, förstå och resonera kring samtliga begrepp plus näringspyramid.