Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 24 de enero. Semana 4.

Hola!

Lee el Mas textos de la página 73 y haz los ejercicios del Öb página 123 del libro de textos. No olvidéis que tenéis un pequeño diccionario en la parte derecha de la página. 

(Läs Mas Textos i sidan 73 i textboken och gör uppgifterna som är i sidan 123 på övningsboken. Glöm inte att det finns en liten lexikon vid höger av texten)

Voy a preguntar el jueves sobre las palabras y las frases de los ejercicios.

(Jag kommer att kolla om ni har gjort läxorna genom att titta på era böcker och ställa frågor om vokabulär och meningarna)

Un saludo

Miguel

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 17. Semana 3.

Hola,

Det är bra att fräscha upp viktiga grammatiska begrepp från höstterminen som ni måste redan kunna.

På torsdag 17/01 kommer ni att ha en läxförhör genom att svara på en Socrative, inför detta måste ni plugga:

  1. Hur och när man skriver i bestämd (el, la, los, las) och obestämd form (un, una, unos, unas) — Kapitel 3 och 6 och förklaring av grammatiken ligger i sidorna 92 och 93.
  2. Hur man böjer adjektiv i maskulin och feminin både i singular och plural. —- Kapitel 7 och 8 och förklaringen av grammatiken är i sidorna 94.
  3. Hur man böjer regelbundna verb som slutar i grund formen på -ar, -er och -ir — Grammatiken ligger i sidorna 95 och 96

TIPS: öva på digitala övningarna i Gracias hemsida: Gracias 7

Un saludo

Miguel