ID 7CD diverse

På torsdag ses vi gemensamt i sal 2 för att starta upp era egna danser för dans på gården. Utöver det så kommer vi informera lite om Nordiska skolspelen dit ni kan ansöka inom grenarna friidrott, fotboll och handboll. Ansökan kommer ske till idrottsläraren Jan Karlsson senast fredag denna vecka. jan.karlsson@stockholm.se eller arbetsrum 101

Uttagningar Nordiska Skolspelen 2019

7CD – NO – värme, tryck och meterologi

Hej alla i 7CD!

Här ligger de övergripande frågor vi arbetar med i skolan från och med vecka 10.

Elevuppgifter TVV

Här finns diverse länkar till lite smått och gott!

Repetition 

Temperatur, värme och densitet 

https://www.youtube.com/watch?v=7twV2XmhRyk 

Tryck 

Tryck mot yta 

https://fysik.ugglansno.se/oversikt-tryck/ 

Tryck i gaser 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-luft/ 

Tryck i vätskor 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-vatten-2/ 

Arkimedes princip 

https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo 

Fler länkar om Arkimedes princip 

https://www.youtube.com/watch?v=4C4PC47LPjc 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwp-ztn9sg 

https://www.youtube.com/watch?v=DQQ2xpdei_w 

Värmeutvidgning 

https://fysik.ugglansno.se/varmeutvidgning/ 

Värmespridning 

https://fysik.ugglansno.se/varmespridning/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo 

Meterologi 

https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk 

Väderfenomen 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/ 

Lågtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=i6MzavKHmbw 

Högtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=lOfci7y7Q54 

Fördjupning moln 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852 

Lycka till!

Christer

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

7CD – Planering och kunskapsavstämning vecka 10

Måndag-tisdag: Vi arbetar med läsförståelse med texten 3c i boken chez nous 2.

Torsdag: Inget glosförhör utan några meningar att översätta. Ingen stress! Denna uppgift är inte betygsavgörande och bara ett sätt att justera det vi jobbar med ifall många i klassen inte riktigt hänger med.

Repetera gamla glosor och tänk på vad vi har jobbat med hittills Vet du hur du böjer färger i feminin eller maskulin form? Vet du hur du ska placera dina adjektiv i franska? Vet du när du ska använda un/le, une/la och des/les?

Ni ska kunna översätta 10 till 15 meningar.

Färger: i boken sida 51.
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-3a-steg-2.5653607.html
https://quizlet.com/_5xwx0d

Kläder: i boken sida 57
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-les-vetements.4522985.html

Ordlista texten 3b:
https://quizlet.com/_638q5d
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-3b.8783450.html

Utseende:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-le-corps-lapparence.2801651.html
https://quizlet.com/_65zkek

7CD- Planering och glosförhör vecka 8

Måndag
ELEVER SOM VILL GÖRA EN FILM MED DOCKOR får inte glömma att ta dockor med sig i skolan.
Eleverna skriver manus till filmen (modevisning eller kompisar som köper kläder i en butik).

Tisdag:
Vi gör klart alla extra arbetsblad som har att göra med kapitel 2 i boken.
Parallellt pratar vi på franska i smågrupper.

Torsdag:
Glosförhör:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-au-magasin-de-vetements.7995946.html
https://quizlet.com/_4gg8vt

För att träna utseende:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-le-corps-lapparence.2801651.html
https://quizlet.com/_65zkek