NO-lektion onsdagen den 22 maj för 7CD

NO-lektion onsdagen den 22 maj för 7CD

  1. I din anteckningsbok ritar du en cell och sätter ut följande celldelar:
  • Cellmembran
  • Cellplasma
  • Cellkärna
  • Mitokondrie
  • Ribosomer
  • Lysosomer

2. Anteckna i din skrivbok vilka uppgifter de olika celldelarna har i cellen. (Kom ihåg att inte skriva något som du inte förstår.)

3. Beskriv och förklara vilka olika celltyper det finns?

4. Beskriv och förklara vad som skiljer de olika celltyperna åt?

Följande länkar rekommenderas:

https://biologi.ugglansno.se/cellen/

https://biologi.ugglansno.se/de-fyra-grundcellerna/

https://www.youtube.com/watch?v=rPjPa1UpJd0&list=PLp3NbHYYT6eT4-Rl28-SXbWwiR-d3ddKW&index=1

Lycka till!

Christer

7CD – elsäkerhet

1.Vad menas med jordning? Hur fungerar det?

2. Vad är en åskledare och hur fungerar en åskledare?

3.Vad är en säkring (propp)? Hur fungerar en säkring?

4.Vad är en automatsäkring (jordfelsbrytare)? Hur fungerar en automatsäkring (jordfelsbrytare)?

5.Kolla i elskåpet hemma: Har ni säkringar eller en jordfelsbrytare?

6.Vad gör du om en säkring har gått eller om en jordfelsbrytare har slagit ifrån?

Kolla gärna på Youtube-klippen

Filmsnutt 1

https://www.youtube.com/watch?v=lvkvvYgDCsk

En ganska tråkigt men ganska bra klipp.

Filmsnutt 2

https://www.youtube.com/watch?v=ubfjcN67EuQ

Börja visningen 4,35 minuter in i ”filmen”

Här är en film om hur du byter en säkring.

//Christer

7CD – terminens sista NO-prov

Hej på er,

Här ligger checklistan inför NO-provet fredagen den 10 maj.

Checklista prov 4

OBS! Förtydligande av checklistan.

  1. Du behöver inte lära dig de första 15 grundämnena. Du behöver ”bara” kunna 15 grundämnen (deras namn och kemiska beteckning).
  2. Stryk hela punkten om elsäkerhet. Vi har inte hunnit gå igenom den punkten (det kommer vi göra efter provet).

Mvh

Christer

7CD – Ellära

Hej 7CD!

Kolla in följande länkar för att lära er om ellära.

1.Statisk elektricitet, ström och spänning, resistans, kopplingsschema. Ohms lag m.m. 

https://www.youtube.com/watch?v=EMgvzgjEx7k&list=PLp3NbHYYT6eSqf34p3epV0iQOueug0Lfr 

2.Kanske inte helt rätt att länka till denna typ av sida men den förklarar ström, spänning, effekt och Ohms lag m.m. på ett bra sätt. 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/grundlaggande-ellara/vad-ar-elektricitet 

3.Statisk elektricitet 

https://fysik.ugglansno.se/statisk-elektricitet/ 

4.Spänning och ström 

https://fysik.ugglansno.se/spanning-och-strom/ 

5.Ledare och isolatorer 

https://fysik.ugglansno.se/ledare-och-resistans/ 

6.Kopplinsschema 

https://fysik.ugglansno.se/kopplingsschema/ 

 7.Serie- och parallellkoppling 

https://fysik.ugglansno.se/serie-och-parallellkoppling/ 

 Lycka till!

Christer

7CD – Checklista inför NO-prov

Hej 7CD!

NO-provet är den 22 mars (provet kommer att skrivas under matematiklektionen).

Här hittar du en länk till vad provet kan komma att behandla.

OBS! Jag har beslutat att exkludera Arkimedes princip och vattnets lyftkraft från provet eftersom det kanske kommer krävas lite mer tid att ”tugga” i sig hur det fungerar.

Checklista till NO-prov 3

Lycka till!

Christer

7CD – NO – värme, tryck och meterologi

Hej alla i 7CD!

Här ligger de övergripande frågor vi arbetar med i skolan från och med vecka 10.

Elevuppgifter TVV

Här finns diverse länkar till lite smått och gott!

Repetition 

Temperatur, värme och densitet 

https://www.youtube.com/watch?v=7twV2XmhRyk 

Tryck 

Tryck mot yta 

https://fysik.ugglansno.se/oversikt-tryck/ 

Tryck i gaser 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-luft/ 

Tryck i vätskor 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-vatten-2/ 

Arkimedes princip 

https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo 

Fler länkar om Arkimedes princip 

https://www.youtube.com/watch?v=4C4PC47LPjc 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwp-ztn9sg 

https://www.youtube.com/watch?v=DQQ2xpdei_w 

Värmeutvidgning 

https://fysik.ugglansno.se/varmeutvidgning/ 

Värmespridning 

https://fysik.ugglansno.se/varmespridning/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo 

Meterologi 

https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk 

Väderfenomen 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/ 

Lågtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=i6MzavKHmbw 

Högtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=lOfci7y7Q54 

Fördjupning moln 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852 

Lycka till!

Christer

7CD – NO-läxa till onsdagen den 6 februari

Hej 7CD!

Läxan är till onsdagen den 6 februari.

Läs, lyssna, se och repetera det vi gått igenom i skolan om baser. Komplettera gärna genom att titta igenom dina lektionsanteckningar.

Om baser 

https://kemi.ugglansno.se/baser-neutralisation/ 

 Se och lyssna:

https://www.youtube.com/watch?v=zoiSrO4_WLw&index=3&list=PLp3NbHYYT6eQi4C5lS2OaC_ZW5IIhPtew 

Lycka till!

Christer

NO-läxa 7CD – till vecka 5

Läxan är att du ska försöka lära sig att skilja på atomer och joner samt kunna berätta om varför joner bildas.


För 7C är läxan till tisdagen den 29 januari.

För 7D är läxan till onsdagen den 30 januari.


Gå igenom dina anteckningar samt titta igenom länkarna nedan.

Om atomer 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/ 

Om elektroner 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/elektroner/ 

Om joner 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/joner/ 

Se och lyssna (fram till 4:40 – sedan kommer olika typer av bindningar, intressant med inte aktuellt just nu): 

https://www.youtube.com/watch?v=-gxXiLqn1CE&index=5&list=PLp3NbHYYT6eTWq1R-1SFxo1CGub2ZYBIO 

 

NO-prov eller NO-uppgift – redovisas tisdagen den 22 januari

Här ligger en länk till uppgiften, eller provet.

Granskauppgift åk7 ekologi

Provet, eller uppgiften, skriv i skolan tisdagen den 22 januari.

I denna uppgift får du öva dig i NO-förmågan granska, kommunicera och ta ställning.

Du kommer att få öva dig i att:
 skilja fakta från värdering.
 diskutera frågor som rör samhälle, miljö och hållbar utveckling.
 göra ett ställningstagande baserad på fakta och egna analyser.
 motivera på vilka grunder du gjort ditt val.
 förutspå konsekvenser ditt val eller ställningstagande kan komma att medföra (t.ex. på samhälle, miljö och individ).

Du kommer även att öva på att:
 använda olika källor vid informationssökning.
 använda ett källkritiskt förhållningssätt.
 framföra egna och bemöta andras åsikter i syfte att bredda och fördjupa argumentationen.
 finna idéer och lösningar för att påverka individer och opinion.

Några förslag till länkar kan jag bjuda på:

Ekologisk odling: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html

Fairtrade: https://fairtrade.se/

Närproducerat: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/mat/narodlat-och-narproducerat/

Lycka till!

Christer