Engelska: Speech peer review fredag

På fredag kommer vi läsa våra tal för varandra i mindre grupper. Är ni inte färdiga med utkastet kan ni skriva klart det hemma tills fredag. Om ni missat någon av lektionerna på tisdagen räcker det med ett kortare utkast. Efter lovet jobbar vi vidare med talen på lektionstid