Engelska: Läxa till fredag 5/4

På lektionen såg vi klippet om ovanliga skolor. Ta hjälp av klippet eller dina anteckningar och svara på två av frågorna skriftligt:

  • Which school had the best solution to it’s environment? Why?
  • Which school would you most like to attend? Why?
  • Which school would you least like to attend? Why?
  • Which school do you think would work best in Sweden? Why?

Om du missade lektionen kan du se klippet här: