NO-prov (eller NO-fest) (Andra provet)

Fredagen den 30 november är det NO-prov.

Provet kommer huvudsakligen att handla om ekologi men kommer även ha inslag av kemi och fysik. Provfrågorna och fysik och kemi kommer att vara av en grundläggande karaktär. Känner du att du har koll på grunderna i fysik och kemi kommer du inte behöva öva så speciellt mycket innan provet. Se tidigare blogginlägg för att hitta detaljer kring fysik- och kemidelen av provet.

I ekologi föreslår jag att du övar på följande: Ekologi inför provet 2018 ht

Hur kan du förbereda dig inför provet?

 • Gå igenom dina anteckningar.
 • Ta gärna hjälp av länkarna nedan.

Kolla gärna in den ekologiska ordlistan:Ekologibegrepp 7CD – ht 2018

Fotosyntes och cellandning 

http://biologi.ugglansno.se/fotosyntes-och-cellandning/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=jz-ALVV8B58&feature=youtu.be

Korta versionen (Schoolido)

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Inläsningstjänst:

Spektrum biologi kapitel 2:1 och 2:2.

 

Kolets kretslopp 

http://biologi.ugglansno.se/kolets-krestslopp/

https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/ekologi/kretslopp/kolets-kretslopp/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=1j7pZ4m1g1k&index=2&list=PLp3NbHYYT6eReELDbB2F30JtIJ06uBX9j  (ca. 5,30 in i klippet)

Inläsningstjänst

Spektrum Biologi Kapitel 2:2 (sid. 50)

 

Tre modeller – näringskedja, näringsväv och näringspyramid 

Näringskedja och näringsväv

https://biologi.ugglansno.se/naringskedja-och-naringsvav/

Näringspyramid

https://biologi.ugglansno.se/naringspyramiden/

Näringskedja (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja

Näringsväv (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsv%C3%A4v

Näringspyramid (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringspyramid

Se och lyssna

Näringspyramiden (Schoolido, ca 1,5 min))

https://www.youtube.com/watch?v=doe9Gwj3T30

Ekologiska modeller

https://www.youtube.com/watch?v=WH9-tfd8Cfg&feature=youtu.be

Näringspyramid och näringsväv (ca. 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=xXqUyYcWuiY

Inläsningstjänst

Biologi Spektrum Kapitel 4:2

 

Ekologisk nisch och biologisk mångfald 

Ekologisk nisch

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Biologisk mångfald

https://biologi.ugglansno.se/biologisk-mangfald/

Biologisk mångfald (hot och hur man kan bevara)

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/

Wikipedia (ekologisk nisch)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_nisch

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:1

 

Konkurrens, anpassning och naturligt urval 

Konkurrens

https://biologi.ugglansno.se/konkurrens/

Anpassning

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Naturligt urval

http://www.helsinki.fi/science/metapop/school/Webbsidan/evo_detnaturligaurvalet.htm

Se och lyssna

Konkurrens (börja 7,35 in i klippet)

https://www.youtube.com/watch?v=WmLuF7aYAL4&index=4&list=PLp3NbHYYT6eQ-2uQ8wEamAfeSVQnpJIiF

 

Hur populationer ökar och minskar i antal i ekosystemet. 

https://biologi.ugglansno.se/balans/

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:3

 

Lycka till!

Christer

Ekologibegrepp

Uppgift för 7C

 • Skriv utförliga beskrivningar av begreppen nedan. Förklara begreppen med ett eller flera givna exempel.
 • Föreställ er att ni skriver förklaringar ämnade för en biologibok.
 • När ni skrivit goda förklaringar till era begrepp mailas de till christer.ronngren@stockholm.se
 • Jag kommer sedan att sammanställa alla begrepp i ett och samma dokument som senare kommer att publiceras här på bloggen.
 • Grupp 1
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotiska faktorer
 • Grupp 2
 • Abiotiska faktorer
 • Population
 • Växtsamhälle
 • Hållbar utveckling
 • Grupp 3
 • Djursamhälle
 • Biomassa
 • Habitat
 • Grupp 4
 • Biotop
 • Dynamiska ekosystem
 • Konkurrens
 • Grupp 5
 • Ekologisk nisch
 • Biologisk mångfald
 • Opportunister
 • Grupp 6
 • Pionjärer
 • Specialist
 • Naturligt urval
 • Grupp 7
 • Producenter
 • Konsumenter
 • Toppkonsumenter
 • Monokultur
 • Bestånd
 • Grupp 8
 • Predator
 • Trofinivå
 • Näringsväv
 • Resilient ekosystem
 • Grupp 9
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Bärförmåga i ett ekosystem
 • Grupp 10
 • Ekosystemtjänster
 • Stabilt ekosystem
 • Labilt ekosystem

Lycka till!

NO-läxa till tisdagen den 18 september

Läxan är att repetera partikelmodellen. Lär dig om de tre aggregationsformerna (fast-, flytande- och gasform).

Kanske kan du även klura ut vad som menas med densitet.

Ta hjälp av följande länkar.

Densitet och aggregationsformer

http://kemi.ugglansno.se/partikelmodellen/

Från naturvetenskap

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/rorelser-pa-molekylniva/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/fasoevergangar/

Lycka till!

Christer

NO-läxa till tisdagen den 11 september

NO-läxa

Läxan är till tisdagen den 11 september.

Läxan är:

 • Du ska kunna se likheter och skillnader mellan grundämnen, kemiska blandningar och kemiska föreningar.
 • Du ska kunna ge exempel på olika kemiska blandningar (t.ex. lösning och uppslamning etc.)(OBS! Detta har vi inte gått igenom i skolan utan du hittar det i länkarna nedan. Se t.ex. Ugglans NO om blandningar.)

Använd följande resurser:

Grundämnen och kemiska föreningar

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/grundamnen-och-kemiska-foreningar/

Vad är en blandning?

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/blandningar/vad-ar-en-blandning/

Exempel på blandningar

http://kemi.ugglansno.se/blandningar/

Om du vill se och lyssna…..titta gärna på följande Youtube-klipp.

Om grundämnen och kemiska föreningar

https://www.youtube.com/watch?v=AUtT02D80uo&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=2&t=0s (Observera att detta klipp innehåller 3 tveksamma påståenden. Kan du hitta vilka?)

Om olika typer av blandningar

https://www.youtube.com/watch?v=rpV2rbOgag8&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=3

Lycka till!

Christer

7C – NO-läxa till tisdagen den 4 september

Läxa 1 

 

Hej 7C!

Läxan är till tisdagen den 4 september.

Läxan är: 

 • Du ska kort kunna berätta vad en atom är för något. 
 • Du ska veta vilka partiklar som bygger upp en atom. 
 • Du ska veta hur många atomslag (eller grundämnen) det finns. 
 • Du ska (kanske med lite hjälp) kunna rita en atom enligt Bohrmodellen. 
 • Du ska även kunna de 5 första grundämnena i det periodiska systemet (H= väte, He=helium, Li= litium, Be=beryllium, B=bor). 

Kolla igenom dina anteckningar samt länkarna nedan (har du tid och inget speciellt att göra så kolla gärna in de länkar som finns på Ugglans NO-sidan). 

Om atomer 

http://kemi.ugglansno.se/atomen/ 

Om elektroner och elektronskal 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/elektroner/ 

Allmänt om atomer 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/ 

Lycka till! 

Christer