7CD – Checklista inför NO-prov

Hej 7CD!

NO-provet är den 22 mars (provet kommer att skrivas under matematiklektionen).

Här hittar du en länk till vad provet kan komma att behandla.

OBS! Jag har beslutat att exkludera Arkimedes princip och vattnets lyftkraft från provet eftersom det kanske kommer krävas lite mer tid att ”tugga” i sig hur det fungerar.

Checklista till NO-prov 3

Lycka till!

Christer

7CD – NO – värme, tryck och meterologi

Hej alla i 7CD!

Här ligger de övergripande frågor vi arbetar med i skolan från och med vecka 10.

Elevuppgifter TVV

Här finns diverse länkar till lite smått och gott!

Repetition 

Temperatur, värme och densitet 

https://www.youtube.com/watch?v=7twV2XmhRyk 

Tryck 

Tryck mot yta 

https://fysik.ugglansno.se/oversikt-tryck/ 

Tryck i gaser 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-luft/ 

Tryck i vätskor 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-vatten-2/ 

Arkimedes princip 

https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo 

Fler länkar om Arkimedes princip 

https://www.youtube.com/watch?v=4C4PC47LPjc 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwp-ztn9sg 

https://www.youtube.com/watch?v=DQQ2xpdei_w 

Värmeutvidgning 

https://fysik.ugglansno.se/varmeutvidgning/ 

Värmespridning 

https://fysik.ugglansno.se/varmespridning/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo 

Meterologi 

https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk 

Väderfenomen 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/ 

Lågtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=i6MzavKHmbw 

Högtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=lOfci7y7Q54 

Fördjupning moln 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852 

Lycka till!

Christer

7CD – NO-läxa till onsdagen den 6 februari

Hej 7CD!

Läxan är till onsdagen den 6 februari.

Läs, lyssna, se och repetera det vi gått igenom i skolan om baser. Komplettera gärna genom att titta igenom dina lektionsanteckningar.

Om baser 

https://kemi.ugglansno.se/baser-neutralisation/ 

 Se och lyssna:

https://www.youtube.com/watch?v=zoiSrO4_WLw&index=3&list=PLp3NbHYYT6eQi4C5lS2OaC_ZW5IIhPtew 

Lycka till!

Christer

NO-läxa 7CD – till vecka 5

Läxan är att du ska försöka lära sig att skilja på atomer och joner samt kunna berätta om varför joner bildas.


För 7C är läxan till tisdagen den 29 januari.

För 7D är läxan till onsdagen den 30 januari.


Gå igenom dina anteckningar samt titta igenom länkarna nedan.

Om atomer 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/ 

Om elektroner 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/elektroner/ 

Om joner 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/joner/ 

Se och lyssna (fram till 4:40 – sedan kommer olika typer av bindningar, intressant med inte aktuellt just nu): 

https://www.youtube.com/watch?v=-gxXiLqn1CE&index=5&list=PLp3NbHYYT6eTWq1R-1SFxo1CGub2ZYBIO 

 

NO-prov eller NO-uppgift – redovisas tisdagen den 22 januari

Här ligger en länk till uppgiften, eller provet.

Granskauppgift åk7 ekologi

Provet, eller uppgiften, skriv i skolan tisdagen den 22 januari.

I denna uppgift får du öva dig i NO-förmågan granska, kommunicera och ta ställning.

Du kommer att få öva dig i att:
 skilja fakta från värdering.
 diskutera frågor som rör samhälle, miljö och hållbar utveckling.
 göra ett ställningstagande baserad på fakta och egna analyser.
 motivera på vilka grunder du gjort ditt val.
 förutspå konsekvenser ditt val eller ställningstagande kan komma att medföra (t.ex. på samhälle, miljö och individ).

Du kommer även att öva på att:
 använda olika källor vid informationssökning.
 använda ett källkritiskt förhållningssätt.
 framföra egna och bemöta andras åsikter i syfte att bredda och fördjupa argumentationen.
 finna idéer och lösningar för att påverka individer och opinion.

Några förslag till länkar kan jag bjuda på:

Ekologisk odling: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html

Fairtrade: https://fairtrade.se/

Närproducerat: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/mat/narodlat-och-narproducerat/

Lycka till!

Christer

NO-prov (eller NO-fest) (Andra provet)

Fredagen den 30 november är det NO-prov.

Provet kommer huvudsakligen att handla om ekologi men kommer även ha inslag av kemi och fysik. Provfrågorna och fysik och kemi kommer att vara av en grundläggande karaktär. Känner du att du har koll på grunderna i fysik och kemi kommer du inte behöva öva så speciellt mycket innan provet. Se tidigare blogginlägg för att hitta detaljer kring fysik- och kemidelen av provet.

I ekologi föreslår jag att du övar på följande: Ekologi inför provet 2018 ht

Hur kan du förbereda dig inför provet?

 • Gå igenom dina anteckningar.
 • Ta gärna hjälp av länkarna nedan.

Kolla gärna in den ekologiska ordlistan:Ekologibegrepp 7CD – ht 2018

Fotosyntes och cellandning 

http://biologi.ugglansno.se/fotosyntes-och-cellandning/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=jz-ALVV8B58&feature=youtu.be

Korta versionen (Schoolido)

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Inläsningstjänst:

Spektrum biologi kapitel 2:1 och 2:2.

 

Kolets kretslopp 

http://biologi.ugglansno.se/kolets-krestslopp/

https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/ekologi/kretslopp/kolets-kretslopp/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=1j7pZ4m1g1k&index=2&list=PLp3NbHYYT6eReELDbB2F30JtIJ06uBX9j  (ca. 5,30 in i klippet)

Inläsningstjänst

Spektrum Biologi Kapitel 2:2 (sid. 50)

 

Tre modeller – näringskedja, näringsväv och näringspyramid 

Näringskedja och näringsväv

https://biologi.ugglansno.se/naringskedja-och-naringsvav/

Näringspyramid

https://biologi.ugglansno.se/naringspyramiden/

Näringskedja (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja

Näringsväv (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsv%C3%A4v

Näringspyramid (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringspyramid

Se och lyssna

Näringspyramiden (Schoolido, ca 1,5 min))

https://www.youtube.com/watch?v=doe9Gwj3T30

Ekologiska modeller

https://www.youtube.com/watch?v=WH9-tfd8Cfg&feature=youtu.be

Näringspyramid och näringsväv (ca. 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=xXqUyYcWuiY

Inläsningstjänst

Biologi Spektrum Kapitel 4:2

 

Ekologisk nisch och biologisk mångfald 

Ekologisk nisch

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Biologisk mångfald

https://biologi.ugglansno.se/biologisk-mangfald/

Biologisk mångfald (hot och hur man kan bevara)

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/

Wikipedia (ekologisk nisch)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_nisch

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:1

 

Konkurrens, anpassning och naturligt urval 

Konkurrens

https://biologi.ugglansno.se/konkurrens/

Anpassning

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Naturligt urval

http://www.helsinki.fi/science/metapop/school/Webbsidan/evo_detnaturligaurvalet.htm

Se och lyssna

Konkurrens (börja 7,35 in i klippet)

https://www.youtube.com/watch?v=WmLuF7aYAL4&index=4&list=PLp3NbHYYT6eQ-2uQ8wEamAfeSVQnpJIiF

 

Hur populationer ökar och minskar i antal i ekosystemet. 

https://biologi.ugglansno.se/balans/

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:3

 

Lycka till!

Christer

Ekologibegrepp

Uppgift för 7C

 • Skriv utförliga beskrivningar av begreppen nedan. Förklara begreppen med ett eller flera givna exempel.
 • Föreställ er att ni skriver förklaringar ämnade för en biologibok.
 • När ni skrivit goda förklaringar till era begrepp mailas de till christer.ronngren@stockholm.se
 • Jag kommer sedan att sammanställa alla begrepp i ett och samma dokument som senare kommer att publiceras här på bloggen.
 • Grupp 1
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotiska faktorer
 • Grupp 2
 • Abiotiska faktorer
 • Population
 • Växtsamhälle
 • Hållbar utveckling
 • Grupp 3
 • Djursamhälle
 • Biomassa
 • Habitat
 • Grupp 4
 • Biotop
 • Dynamiska ekosystem
 • Konkurrens
 • Grupp 5
 • Ekologisk nisch
 • Biologisk mångfald
 • Opportunister
 • Grupp 6
 • Pionjärer
 • Specialist
 • Naturligt urval
 • Grupp 7
 • Producenter
 • Konsumenter
 • Toppkonsumenter
 • Monokultur
 • Bestånd
 • Grupp 8
 • Predator
 • Trofinivå
 • Näringsväv
 • Resilient ekosystem
 • Grupp 9
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Bärförmåga i ett ekosystem
 • Grupp 10
 • Ekosystemtjänster
 • Stabilt ekosystem
 • Labilt ekosystem

Lycka till!

NO-prov (eller NO-fest) (Första provet)

Fredagen den 5 oktober är det dags för NO-prov för både 7C och 7D.

Provet kommer att skrivas under fredagens matematiklektion.

Här är en checklista inför provet.

Atombegreppet (Bohr-modellen)

Atom

Proton

Neutron

Atomkärna

Elektron

Rita t.ex. Litium, beryllium

Atomnummer

Masstal

Skillnad mellan atom och molekyl

Grundämne (metaller och ickemetaller)

Blandning

Kemisk förening

Olika typer av blandningar

 • Lösningar
 • Suspension / uppslamning
 • Emulsion
 • Legering
 • Aerosol

Exempel på sätt att separera blandningar

 • Dekantering
 • Filtrering
 • Indunstning
 • Destillering
Fasövergångar och aggregationsformer

Partikelmodellen

Fast/flytande/gas

Smälta/stelna/kondensera m.m.

Skillnad mellan fysikalisk och kemisk förändring

Kemisk reaktion

Vatten (flytande) tar mindre plats än is.

Volym/massa/densitet

Kopplingen mellan densitet, temperatur och aggregationsform.

Mäta volym av oregelbundna kroppar

Beräkna densitet

 

För att förbereda dig inför provet föreslår jag följande:

 • gå i genom dina lektionsanteckningar (Har du varit borta? Be om att få kopiera en kompis anteckningar.)
 • kolla igenom länkarna nedan.
 • gör ett eget ”prov”prov, dvs. gör egna frågor och besvara dem.

Nyttiga länkar:

Atomen

http://kemi.ugglansno.se/atomen/

Påbyggnad om atomen

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/elektroner/

Grundämnen och kemiska föreningar

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/grundamnen-och-kemiska-foreningar/

Vad är en blandning?

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/blandningar/vad-ar-en-blandning/

Exempel på blandningar

http://kemi.ugglansno.se/blandningar/

Om grundämnen och kemiska föreningar

https://www.youtube.com/watch?v=AUtT02D80uo&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=2&t=0s (Observera att detta klipp innehåller 3 tveksamma påståenden. Kan du hitta vilka?)

Om olika typer av blandningar

https://www.youtube.com/watch?v=rpV2rbOgag8&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=3

Partikelmodellen – Aggregationsformer och fasövergångar

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/

Förklaringsmodell

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/rorelser-pa-molekylniva/

Fasövergångar

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/fasoevergangar/

Densitet och aggregationsformer

http://kemi.ugglansno.se/partikelmodellen/

Partikelmodellen – om aggregationsformer och fasövergångar

https://www.youtube.com/watch?v=VG8xxJsYoUg&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=2

Densitet

http://fysik.ugglansno.se/densitet/

Densitet och aggregationsformer

http://kemi.ugglansno.se/partikelmodellen/

Om olika separationsmetoder (sätt att separera blandningar).

https://www.youtube.com/watch?v=-VGpzf5kbu4&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=4

Lycka till!

Christer

 

NO-läxa till tisdagen den 18 september

Läxan är att repetera partikelmodellen. Lär dig om de tre aggregationsformerna (fast-, flytande- och gasform).

Kanske kan du även klura ut vad som menas med densitet.

Ta hjälp av följande länkar.

Densitet och aggregationsformer

http://kemi.ugglansno.se/partikelmodellen/

Från naturvetenskap

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/rorelser-pa-molekylniva/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/fasoevergangar/

Lycka till!

Christer

NO-läxa till tisdagen den 11 september

NO-läxa

Läxan är till tisdagen den 11 september.

Läxan är:

 • Du ska kunna se likheter och skillnader mellan grundämnen, kemiska blandningar och kemiska föreningar.
 • Du ska kunna ge exempel på olika kemiska blandningar (t.ex. lösning och uppslamning etc.)(OBS! Detta har vi inte gått igenom i skolan utan du hittar det i länkarna nedan. Se t.ex. Ugglans NO om blandningar.)

Använd följande resurser:

Grundämnen och kemiska föreningar

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/grundamnen-och-kemiska-foreningar/

Vad är en blandning?

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/blandningar/vad-ar-en-blandning/

Exempel på blandningar

http://kemi.ugglansno.se/blandningar/

Om du vill se och lyssna…..titta gärna på följande Youtube-klipp.

Om grundämnen och kemiska föreningar

https://www.youtube.com/watch?v=AUtT02D80uo&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=2&t=0s (Observera att detta klipp innehåller 3 tveksamma påståenden. Kan du hitta vilka?)

Om olika typer av blandningar

https://www.youtube.com/watch?v=rpV2rbOgag8&list=PLp3NbHYYT6eR3Dr8KcGWf4QM1XPaHdHEv&index=3

Lycka till!

Christer