7A sommarlov

Hej föräldrar och elever,  

Tack för en jättefin avslutning. Det var en fin, högtidlig avmarch till kyrkan och eleverna var glada. Det var både fin sång och tal från bland annat Lars-Göran som avslutar sina 14 år som rektorn på AF. 

Vi vill tacka för fina blommor och fika som bjöds på i klassrummet. Vi visade en bildspel från läsåret som bjöd på en del skratt och minner från en trevlig år tillsammans.  

Vi ser redan fram emot ett nytt läsår med klassen med bland annat PRAO, hemkunskap, mycket musik och mera. Skriv redan nu in i kalender att det är utvecklingssamtal den 9 och 11 september enligt tiderna ni fick i kuvertet igår, mailar gärna oss om ni inte fick tiderna hemma eller om ni byter tid med varandra.  Vi har även fått tid för föräldrakväll den 24 september.  Vi återkommer med tiderna i augusti.  

Vi märkte att några elever reagerade på att vi byter halvklasser inför nästa läsår. Vi ville uppmärksamma er på att vi i samråd med undervisande lärare har skapat de här nya halvklasserna eftersom vi tror att de gynnar alla elevernas utveckling både akademiskt och socialt.

Eleverna har haft samma halvklasser sedan åk 4 vilket är mycket ovanligt och utifrån ett pedagogiskt perspektiv inte särskilt gynnsamt

Vi har jobbat med värdegrunden i klassen och elevhälsoteamet under läsåret.  Bland annat har vi skapat klassregler om hur vi förhåller oss till varandra så alla känner sig inkluderade.  Utvärdering av detta visar att det har gett resultat och eleverna vill att vi bygger vidare på detta nästa läsår. Vi ser nya halvklasser som en del av det här arbetet, för att skapa en bättre dynamik och förebygga konflikter.   

Avslutningsvis vill vi understryka att halvklasserna handlar om vissa lektioner som kan eller inte kan påverkar schemat och därigenom faktorer utanför skolan såsom reskompisar. Ni kan säkert tillsammans komma på lösningar hur de som samåker kan fortsätta med det vid behov. 

Vi önskar er alla ett mycket trevligt sommarlov och ser fram emot det nya läsåret som börjar den 19 augusti.  

Med vänlig hälsning,  

Camilla och Liz