English Monday week 22 5CD

  • Textbook p.26-27.
    Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.28-29.
  • Grammatik – Don´t/Doesn´t
    Separat stencil med uppgifter. don´t eller doesn´t
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
message budskap
as short as possible så kort som möjligt
instead of i stället för
sometimes ibland
letter bokstav
kiss kyss
hug kram
each word varje ord
translate into översätta till
heard hört
come on kom igen
why varför
headmaster rektor