English Monday week 21 5CD

  • Textbook p.24-25.
    Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.26, uppgift 3.
  • Grammatik – Do/Does
    Separat stencil med uppgifter. Do eller Does
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
love älska
late sen
it doesn´t matter det gör inget
need behöva
refill påfyllning
tall lång
fair-haired ljushårig
glasses glasögon
wear ha (på sig)
about ungefär
usually brukar
dark hair mörkt hår
a bit lite grann