Inför vecka 20

Hej!

MA: Vi har jobbat med problemlösning och övat på att multiplicera/dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
SV: Vi har analyserat J.L. Runebergs dikt Morgonen som eleverna sjunger på musiken. Därefter fick eleverna skriva om dikten i par genom att anpassa meningsbyggnaden och ordvalen så att dikten blev en modern version. Vi läser bilderboken Stjärnenatt och analyserar bilder och text enskilt, i par och tillsammans. I måndags hade vi besök av författaren Sara Villius som berättade om sina böcker och om hur det är att arbeta som författare samt hur hon själv började skriva.
NO: Vi har fortsatt med arbetsområdet ljud. Eleverna har tagit reda på vad ljud egentligen är, hur det tas upp av örat och vilka enheter som ljud mäts i. Vi hade en extra laboration där eleverna undersökte hur ljud kan få olika toner och styrka samt vilka material som leder ljud bra. Den andra laborationen handlade om att se en stämgaffels svängningar och att prova på att använda trådtelefoner. I måndags fick vi besök av en forskare från Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet inför vårt besök på SU 23 maj. Hon berättade om vilka områden som hennes fakultet forskar inom. Klassen ska få skriva ner frågor de har till forskarna och som eventuellt besvaras i Aula Magna 23 maj.
SO: Vi har lärt oss mer om Drottning Kristina och samtidigt tränat på att sammanfatta text till ett personporträtt. Vi har även pratat vidare om hållbar utveckling, lärt oss mer om övergödningen i Östersjön. Utifrån Lilla Aktuellt diskuterade vi nyheter som t.ex. den internationella rapporten om att en stor del av jordens växt- och djurarter riskerar att utrotas.
EN: Vi har sett en kortfilm med tema mobbning, med ett gäng fåglar som bara kommunicerade med kvitter, minspel och gester. Sedan fick elever parvis göra voice-over till filmen, en kreativ uppgift där de utifrån filmens handling lade till egna repliker på vad de trodde att fåglarna sa om de skulle ha pratat engelska.

Läxor v. 20
Läxa: Läs häftet om ljud (s. 90-93), stryk under viktiga begrepp och meningar och svara på frågor på s. 93. Skriv svaren på Drive eller i labbhäftet.
Gör klart matteplaneringen för vecka 20. Diagnos v. 21.

Framöver:
Torsdag 23/5: Levande frågelådan i Aula Magna på Stockholms Universitet, se förra blogginlägget. Medtag matsäck.
Kristi himmelfärdsdag och klämdag 31-31 maj: eleverna är lediga.
Nationaldagen och studiedag 6-7 juni: eleverna är lediga.
Tisdag 28/5: Sommarkonsert 5AB & 8AB kl. 19:00 i Maria Magdalena k:a.
Tisdag 11 juni: Skolavslutning

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin