SH/GE Mitt globala mål för hållbar utveckling

 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare 2015 och innehåller 17 mål som ska vara uppnådda till 2030. Målen syftar till att utrota hunger och fattigdom, minska orättvisor och ojämlikheter i världen samt lösa klimatkrisen.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Hur gör du?

För syfte och arbetsuppgift, se nedan.

Lycka till!

Ruben Roupe

Arbetsområde hållbar utveckling åk 92019