NP i Historia 7/5 och 9/5 2019

Vill du börja förbereda dig redan nu?

Repetera de moment vi arbetat med och det gör du genom att läsa sammanfattningarna på de rosa sidorna i din lärobok. (26, 42, 60, 96, 116, 126, 142, 166, 188, 212, 228, 250)

Repetera källkriktiksbegreppen: Källövning- källkritiksbegrepp och Källbegrepp