Musikpärm

Hej!

I början av fyran fick barnen en pärm av skolan att ha noter och musikpapper i. För en hel del elever har den pärmen tappats bort eller gått sönder och då är det viktigt att eleverna får med sig en annan pärm. När eleverna får nothäften så sitter de ihop med häftklammer för att bladen ska vara i rätt ordning när man stoppar in dem i pärmen, men det håller inte för att bläddra fram och tillbaka i på repen och lägga in i skåpen osv.

Med hopp om fler medtagna noter till musiklektionerna. / Daniel