English week 18

5C Monday
5D Tuesday

  • Textbook p.4-22. Repetera kapitel 1-4. Läs högt på engelska + översätt till svenska.

    Repetera grammatiska regler för:

  • Plural (Keepsake p. 76-77.)
  • a eller an (Keepsake p. 78)
  • Regelbundna verb (Keepsake p. 91, nr 1)
    (Lägg gärna ett papper över gamla uppgifter i Workbook eller läxförhör och testa dig själv.)