Teoriuppgift: Slöjdens material och digital teknik

Hej!

Som jag informerat om tidigare vill jag att ni elever i åk 9 som inte har inkorporerat digital teknik i ert slöjdprojekt gör en teoretisk uppgift som behandlar detta istället.

Digital teknik är ju ett uttryck för olika tekniska verktyg vi använder, såväl inom yrkeslivet som i vår vardag. Detta omfattar allt från datorer och program som andra tekniska apparater, till exempel smarta mobiltelefoner, surfplattor, digitalkameror, appar, skrivare, robotar med mera.

I denna uppgift ska du fundera över hur digital teknik kan kombineras med dem material vi oftast arbetar med i slöjden: trä, metall och textilier. Hur skulle exempelvis en dator eller mobiltelefon kunna användas tillsammans med metall, en digitalkamera med trä, eller kanske en surfplatta med textilier?

Jag vill att du beskriver

  • Vilka former av digital teknik kommer du i kontakt med i din vardag? Försök komma på så många som möjligt?

 

  • Hur använder du dig av digital teknik?

 

  • Ge minst två exempel på hur den digitala teknik du använder dig av skulle kunna kombineras med slöjdens material (metall, trä, textilier)? Tänk att du ska tillverka ett slöjdföremål, utifrån dem förutsättningar vi har i slöjden idag.

Ditt svar bör omfatta minst en A4-sida, maximalt två, och ha rubriken ”slöjdens material och digital teknik”. Skriv med radavstånd 1.5, Times New Roman. Svaret ska vara skickat till min epostadress, max.smedberg@stockholm.se, senast den 26 april.

Lycka till!

/Max