Matteplanering kap 5

Arbetsområde: Kapitel 5 i Eldorado

Namn:______________________

Mål/förmågor att utveckla under arbetsområdet:

  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Föra och följa matematiska resonemang.
  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering v.14-17

Lektion Undervisningens innehåll

 

Grundkursen uppgift Räknat
v.14  
1 Bråk, del av helhet (s.10-12) 4,8,11-13,16  

 

2-3 Olika bråk men samma tal (s.13-15) 19,20,22,25-26,28,32  

 

4-5 Bråk, addition och subtraktion (s.16-18) 37-38,41-44,

49-56 (så många som du hinner)

 

 

v.15  
1 Bråk, multiplikation (s.19)

 

58,61-62  

 

2-3 Del av antal (s.20-21) 66,68-69,71-72,74,76-77  

 

4-5 Textuppgifter bråk (s.22) 82-96 (så många som du hinner)  

 

v.17  
1 Procent (s.29-31)

 

137-138,143  
2 Minska och öka med procent (s. 32-33)

 

145-146,148-150  
3  
4-5 Diagnos 5

(Vi bestämmer datum närmare diagnosen.)

 

 

 Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.

Blir du klar räknar du:
Röda sidorna s.26
Kul med matte s. 42-43
Utmaningsboken kap 5.
Känguruhäfte

När grundkursen är klar kommer en diagnos.

Det som bedöms är:

  • hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
  • på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! lästal/problemuppgifter)
  • hur väl du använder det matematiska språket

Lotten