Matteplanering för skrivarboken kap 5

Arbetsområde: Kapitel 5 i Eldorado/Skrivaboken

Namn:__________________

Mål/förmågor att utveckla under arbetsområdet:

  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Föra och följa matematiska resonemang.
  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering vecka

Lektion Undervisningens innehåll

 

Grundkursen

uppgift

Räknat
v. 14  
1 Bråk, del av helhet (s.10-12 b) 4,7,9,10,11,14  

 

2-3 Olika bråk men samma tal (s.13-15 b) 17,18,19,22,23,24,25,26,28,29  

 

4-5 Bråk, addition och subtraktion (s.16-18) 35,36,37,38,39,40

45-53 (så många som du hinner)

 

 

v. 15  
1 Bråk, multiplikation (s.19-19 b)

 

54,56,58  

 

2-3 Del av antal (s.20-21) 62,63,64,65,67,69,70  

 

4-5 Textuppgifter bråk (s.22)  (så många som du hinner)  

 

v. 17  
1 Procent (s.29-31 b)

 

109,110,113  
2 Minska och öka med procent (s. 32-33)

 

117,118,120,121  
3  
45 Diagnos

Vi bestämmer datum närmare diagnosen.

 

 

 Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.

Blir du klar räknar du:
Blå sidorna s.25
Kul med matte s. 42-43
Utmaningsboken kap 5.
Känguruhäfte
När grundkursen är klar kommer en diagnos.

Det som bedöms är:

  • hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
  • på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! lästal/problemuppgifter)
  • hur väl du använder det matematiska språket

/ Lotten