Pojkföräldrar!

Hej pojkföräldrar!

Idag under maten fick jag signaler om att pojkarna leker våldsamt. De vräker också ur sig taskiga kommentarer. Det är också lärare som har observerat händelser i korridoren som lärarna uppfattat som på gränsen till mobbningssituationer. Prata gärna hemma. Jag följer upp detta på mentorstiden på torsdag morgon.

Ann