Föräldramöte onsdag 24/4 18.00-20.00

Välkommen till föräldramöte den 24 april kl. 18-20. Vi träffas i aulan först och avslutar mötet i hemklassrummet. Om ni har frågor att ta upp i sal 109 så mejla Janne eller Gretel så vi är förberedda.

Den 3 april kommer Norrmalms fältassistenter till skolan för att besökta alla elever i åk 8 klassvis under en 60 minuters lektion. Lektionsinnehållet kommer att handla om ungas vanor och relation till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Det kommer att föras samtal kring detta utifrån Stockholmsenkäten som görs vart annat år och innehåller därmed färska siffror inom temat.

Föräldramötets början i aulan kommer att ha ett liknande innehåll och ni kommer även får höra lite kring vad samtalen i klassrummen handlade om. När det gäller frågor som berör ANDT är det förebyggande arbetet av stor vikt d.v.s. att man både som förälder och lärare har kunskap och insyn i ungas vanor och trender, att man pratar om detta och ha kännedom om vad forskning visar etc.

All forskning visar till exempel att ungdomar som blir bjudna på alkohol i hemmet dricker mer och oftare. Risken för att prova andra droger ökar också. Det är bra om alla unga vuxna och vuxna i din tonårings närhet har samma syn på bjudfrågan. Något att diskutera vidare i klassrummet kanske!?

Varmt välkomna!