Sammanfattning av föräldramötet.

Hej!

För er som inte var på föräldramötet kommer här en kort sammanfattning, fråga om det är något specifikt ni undrar över!

Mötet började i Aulan där biträdande rektor Malin Tärnström berättade om barns användning av nätet, om vikten av sömn och om att fånga upp signaler tidigt vid psykisk ohälsa. Sedan gick respektive klass till sitt klassrum och fortsatte föräldramötet. Där gick vi igenom följande:

  • Aktuellt just nu i de olika skolämnena. Vi visade även en film eleverna gjort.
  • Läget i klassen
  • Viktiga datum
  • Läxor/resurs. Kl.15.10 onsdagar och torsdagar finns resurstid för eleverna att gå på.
  • Skolplattformen/hemsida. Se eget inlägg på bloggen hur man loggar in.
  • Klassföräldrar/föräldragrupper
  • Klassresa. Det bildades en grupp av föräldrar som diskuterar detta.

Lotten och Josefin