English Monday week 14 5CD

  • Textbook p. 21-22. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p. 21+23 (uppgift A.)
  • Keepsake p. 91.
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
fairly well ganska bra
looking for letar efter
uncle farbror, morbror
in fact faktiskt
when I saw him last när jag såg honom senast
at least åtminstone
parts of him delar av honom
how funny så lustigt
he is not in han är inte hemma
far away långt borta
nephew brorson, systerson
to meet you this way att möta dig på det här sättet
you asked me the way du frågade mig om vägen