English Monday week 13 5CD

  • Textbook p.20. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.19 + 20 (uppgift A.)
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
exciting spännande
different annorlunda
breakfast frukost
sandwich smörgås
toast rostat bröd
marmalade marmelad
get in sätta sig i
go off ge sig iväg
market marknad
you see du förstår
junk skräp
toy leksak
go round gå omkring