Vecka 12 och klimatförändringar som engagerar

Hej!
Klimatstrejken gjorde att vi hade en halvklass på fredag eftermiddag. På en fråga vilka som skulle ha önskat strejka om de fick för föräldrar och skola så var det i det närmaste alla elever som räckte upp en hand på det.

Eftersom engagemanget för klimatförändringar och hållbar utveckling är så stort i klassen beslutade vi oss för att skapa vårt eget projekt för att lära oss mer om dessa frågor. Eleverna önskar själva mer kunskaper om globala miljöproblem och sådant de är intresserade av att lära sig mer om är orsaker, konsekvenser och lösningar till global uppvärmning + utsläpp av växthusgaser, föroreningen av våra världshav, överkonsumtion av varor/kött samt flygtrafik. Det kom också förslag om aktioner som t.ex. skräpplockning.

Ända fram till sommarlovet ägnar vi fredagens SO-lektioner till olika perspektiv på hållbar utveckling. Vi kommer även att kunna arbeta ämnesövergripande med NO, svenska och engelska i viss utsträckning. I Svenska lär vi oss mer om retorik och ska hitta vägar att använda oss av de kunskaperna för att kunna agera utåtriktat och påverka politiker/samhället i en riktning mot hållbar utveckling. Vi ser det som ett alternativ för att göra skillnad på andra sätt än att strejka och samtidigt fånga upp elevers stora intresse för globala miljöfrågor.

På torsdagen tittade vi snabbt på vilka de globala målen är och konstaterade att det inte bara handlar om miljö, utan också jämställdhet, jämlikhet, motverka fattigdom mm. Som en introduktion till olika förutsättningar i världen såg vi filmen ”I am eleven”, där vi möter 15 elvaåringar runt om i världen i deras vardag och de berättar om sig själva, sina liv och framtidsdrömmar.

Ämnen:
EN: Vi har arbetat vidare med den tecknade serieboken om mobbing och ägnat tid åt att komma igång med vårt skolprojekt för hållbar utveckling.
SO: Vi har lärt oss mer om de nordiska länderna Danmark och Norge, samt tittat på I am eleven.
SV: Vi skriver vidare på faktatexter om länder under halvklass. Helklasslektioner har vi ägnat främst åt retorikövningar. Vi ska nästa vecka skriva ihop motiveringar till varför vår klass vill vara med i Retorikmatchen, samt varför de borde vilja ha just oss med. Två elever får chansen att spela in våra argument och vi skickar filmen till kvaltävlingen och hoppas sedan på det bästa. Det är många klasser runt om i Sverige som anmält sig och bara några få går vidare
MA: Vi har jobbat med geometri och övat på att använda gradskiva för att mäta och rita vinklar samt räknat ut vinklar utifrån geometriska figurers egenskaper. Planeringen för vecka 11 ska vara klar den här veckan, det man har kvar är läxa.
NO: Vi fortsätter lära oss om hjärnan och nervsystemet.

Kommande vecka och framöver
Konsert och rep i Kungsholms Kyrka på torsdag 21/3. Vi har repetitioner i kyrkan under eftermiddagen och eleverna slutar där kl 15:00, återsamling i kyrkan ombytta och klara kl 18:00. Mer kan ni läsa i Annas tidigare blogginlägg.

Sovmorgon fredag 22/3, eleverna börjar med slöjd kl 9:45.

Föräldramöte tis 26/3 börjar i aulan kl 18:30 med föredrag om ungdomars internetanvändning. Vi fortsätter sedan i klassrummet med diskussion kring föredraget. Musiklärare Anna kommer på kortare besök och i slutet får ni tid för planering i föräldragruppen om ni har behov av det. Jag räknar med att vi ska vara klara senast 20:00.

Påsklov v16

Trevlig helg,
Maria