Inför vecka 12

Vi har haft en bra arbetsvecka. 

Eleverna är nu halvvägs in i arbetet om stormaktstiden. Varje vecka kommer de att ha i läxa  ett antal arbetsområden de ska ha hunnit klart, detta för att ingen ska komma för långt efter. 
I engelska har vi gjort gamla nationella prov som övning för att eleverna ska känna sig bekväma inför de prov som kommer. Vi har också gått igenom svaren tillsammans. 
6B har muntliga redovisningar i svenska den 1 april. Viktigt att alla har förberett sin redovisning till dess. 

Läxor vecka 12
Tisdag: 6A – En, kapitel 10 Famous Swedes s.72-73 + tillhörande glosor.
Onsdag: 6B– En, kapitel 10 Famous Swedes s.72-73 + tillhörande glosor.
Fredag: Historia – Sammanlagt fem arbetsområden ska vara klara.
               Ma – Arbetsblad “Läxa 2” 

Trevlig helg!
Sara&Sophia