Inför vecka 12

Hej!

Klimatstrejken gjorde att vi hade halvklass på fredag eftermiddag. På frågan (under torsdagen) vilka som skulle ha önskat strejka om de fick för föräldrar och skola så var det i det närmaste alla elever som räckte upp en hand.

Eftersom engagemanget för klimatförändringar och hållbar utveckling är stort i klassen kommer vi att skapa vårt eget projekt för att lära oss mer om dessa frågor. Eleverna önskar själva mer kunskaper om globala miljöproblem och sådant de är intresserade av att lära sig mer om är orsaker, konsekvenser och lösningar till global uppvärmning + utsläpp av växthusgaser, föroreningen av våra världshav, överkonsumtion av varor/kött samt flygtrafik. Det kom också förslag om aktioner som t.ex. skräpplockning.

Ända fram till sommarlovet ägnar vi fredagens SO-lektioner till olika perspektiv på hållbar utveckling. Vi kommer även att kunna arbeta ämnesövergripande med NO, svenska och engelska i viss utsträckning. I svenska lär vi oss mer om retorik och ska hitta vägar att använda oss av de kunskaperna för att kunna agera utåtriktat och påverka politiker/samhället i en riktning mot hållbar utveckling. Vi ser det som ett alternativ för att göra skillnad på andra sätt än att strejka och samtidigt fånga upp elevers stora intresse för globala miljöfrågor.

MA: Vi har jobbat med geometri och övat på att använda gradskiva för att mäta och rita vinklar samt räknat ut vinklar utifrån geometriska figurers egenskaper. Planeringen för vecka 11 ska vara klar den här veckan, det man har kvar är läxa.
SV: Argumenterande texter, retorik och läsförståelse. Vi ska vara med och kvala till Retorikmatchen 2019 och nästa fredag skickar vi in vår kvalfilm där två elever ska hålla ett tal som klassen skrivit och motivera varför just 5B ska vara med i Retorikmatchen.
NO: Vi fortsätter lära oss om hjärnan och nervsystemet.
EN: Vi har arbetat vidare med den tecknade serieboken om mobbing och ägnat tid åt att komma igång med vårt skolprojekt för hållbar utveckling.
SO: Vi har lärt oss mer om de nordiska länderna Danmark och Norge.

Läxor v. 12:
Fredag: SV – Titta på avsnitt 8 av Retorikmatchen och svara på frågor: Retorikläxa fr v 12 https://urskola.se/Produkter/207882-Retorikmatchen-2018-Semifinal-2
Vara i fas med matteplaneringen

Framöver:
21/3 kl. 19:00. Konsert i Kungsholms kyrka. Vi går till kyrkan för repetition kl. 14-15. Efter repetitionen får eleverna åka hem och äta och byta om för att återsamlas i kyrkan 18:00.
22/3: sovmorgon även för b-gruppen, alla elever börjar 9:10
Föräldramöte 26/3. Mötet börjar i aulan kl. 18:30 med föredrag om ungdomars internetanvändning. Vi fortsätter sedan i klassrummet med diskussion kring föredraget. Musiklärare Anna kommer på kortare besök och i slutet får ni tid för planering i föräldragruppen om ni har behov av det. Jag räknar med att vi ska vara klara senast 20:00.
Påsklov vecka 16 (15/4-22/4)

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin