Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que escuchar este audio

y responder a las preguntas 1 y 2 de las fotocopias que os he dado en clase. La hoja 3 es opcional.

(Till den 21 mars måste ni lyssna på audiofilen och svara på frågorna i häftet som ni fick åt mig och som är i sidan 1 och 2. Sidan 3 är frivilliga, men ni kan gärna göra det.)