English Monday week 12 5CD

  • Textbook p.17-19. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.17, uppgift A.
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
right in the centre of mitt i centrala
big wheel pariserhjul
take on ta ombord
passengers passagerare
enormous enorm
miracle mirakel
climb klättra
steps trappsteg
whisper viskning
tower torn
fortress fästning
visitors besökare
prison fängelse