Engelska: Läs färdigt boken tills onsdag

På onsdag börjar vi med en skrivuppgift om The lion, the witch and the wardrobe. Då vill jag att ni läst klart den. Vi har sedan två lektioner då vi skriver om den