7CD – Checklista inför NO-prov

Hej 7CD!

NO-provet är den 22 mars (provet kommer att skrivas under matematiklektionen).

Här hittar du en länk till vad provet kan komma att behandla.

OBS! Jag har beslutat att exkludera Arkimedes princip och vattnets lyftkraft från provet eftersom det kanske kommer krävas lite mer tid att ”tugga” i sig hur det fungerar.

Checklista till NO-prov 3

Lycka till!

Christer