Geografiprov 5CD onsdag 13/3

Vatten i och runt Sverige

 • Geografi grundboken sidorna: 78-87.
 • Fokus på:
  ¤ Kunna ge exempel på hur människan har nytta av haven,insjöarna och älvarna.
  ¤ Kunna placera ut Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg (Grundboken s. 83)
  ¤ Kustens olika delar (Grundboken s. 79)
  ¤ Världshaven (Grundboken s. 80)
  ¤ Hav/vatten som omger Sverige och Norden (Grundboken s. 80)
  ¤ De största sjöarna i Sverige (Grundboken s. 83)
  ¤ Älvar i Sverige (Grundboken s. 85)
  Obs! Behöver bara kunna placera ut: Torneälven, Dalälven, Klarälven och Götaälven.