English Monday week 11 5CD

  • Textbook p.14-16. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.15.
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
landmark sevärdighet
statue staty
angel ängel
flashing lysande, blixtrande
perhaps kanske
lazy lat
won vann
pigeon duva
fountain fontän
view of utsikt över
bridge bro
famous berömd
bell klocka