Information om vårbalen

Hej förälder till en 9a!

Nu har vi dragit igång arbetet med AFFF:s Vårbal 2019 för era ungdomar. Vårbalen kommer att gå av stapeln tisdagen den 4 juni på Skansen, Högloftet.

Det är från AFFF:s styrelse jag Maria Henriksson, tillsammans med Åsa Eriksson och Lovisa Lind som planerar denna härliga fest.
 

Nu behöver vi er hjälp:
Det behövs tre vaktande föräldrar från varje klass, det är en förutsättning för att balen ska bli av. Det är en mycket trevlig och ansvarsfull uppgift. Vårbalsförälder får gå på Vårbalen utan kostnad.

En extra efterlysning; varje år görs fina inbjudningskort till alla elever, om någon/några föräldrar kan hjälpa till med att trycka dessa/formge/arbetar som grafisk designer och kan tänka sig att hjälpa till, kontakta gärna Maria Henriksson direkt via angiven mailadress nedan.

 

Vårbalsföräldrar förväntas hjälpa till före, under och efter Vårbalen med saker som måste ordnas.

På själva festen:

 

–        Samla ihop klassen till gruppfotograferingen

–        Kontrollera att inga ungdomar försvinner iväg från festen

–        Vara behjälplig för ungdomarna ungefär som en konsertförälder

–        Leda fackeltåget i slutet av festen som går ner till Hazeliusporten (utgången vid restaurang Ulla Winbladh)

–        Pricka av ungdomarna mot hämtande vuxna

 

Vi har också stort ansvar för annan ordning och detta kommer vi att gå igenom noga på kommande möte.

 

Vårbalen varar från kl. 16 till strax efter midnatt, du ska kunna vara på plats 15.30 4/6.

Ungdomarna måste bli hämtade av en vuxen. En förälder kan med fördel hämta flera ungdomar, annars blir det väldigt mycket folk vid Hazeliusporten. Logistik med skyltar kommer att finnas och varje elev ska prickas av mot hämtande vuxen, så att man inte försvinner ut ensam i Stockholmsnatten. Vi har ansvaret för ungdomarna tills de blir avprickade av hämtande vuxen. Vi träffar alla klasser

Det råder total nolltolerans mot alkohol och droger på Vårbalen. Elev som blir påkommen påverkad skickas hem omedelbart, hämtande förälder kontaktas och hämtar.

Vårbalen kostar 220 kr per elev (förutsatt AFFF-medlemskap) och betalas in till respektive klasskassa. Det är ett subventionerat pris. AFFF sponsrar med 295 kr/kuvert samt andra kostnader för festen. Klasskassören betalar in de ca 6600 kr till AFFF innan den 15 maj. Denna information kommer också klasskassören att få.

Vi kommer att hålla ett infomöte för de 18 st utsedda Vårbalsföräldrarna den 15 maj med noggrann genomgång. Plats: sal 302 på AF, tid: 18.00 – 20.00.

Vi ber er nu att utse tre föräldrar från varje klass som kan hjälpa till vid Vårbalen. Det är mycket trevligt men också ett väldigt viktigt uppdrag. Det ska vara en mix av män och kvinnor, alltså 1 + 2, frivillig mix.
Anmäl tre namn, deras e-postadress och mobilnummer samt om de vill ha specialkost, till maria.henriksson1971@gmail.com  senast den 15 mars via ditt klassombud.

 

OBS! Det är viktigt att de föräldrar som utses, verkligen kan delta både 15/5 och 4/6.

Vi ser fram emot ett fint samarbete!

 

Med vänlig hälsning,

Maria, Åsa och Lovisa

genom

Maria Henriksson

Vårbalsansvarig

maria.henriksson1971@gmail.com